JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Mer information / Resa och inackordering

Resa och inackordering

Elever inom gymnasieskolan med en lång resväg till skolan eller som studerar på annan ort har rätt till resekort alternativt inackorderingstillägg utifrån den lagstiftning som gäller. Riktlinjerna ska vara ett stöd vid tolkning av skollagen (2010:800), övriga tillämpliga lagar och förordningar och samt den rättspraxis som gäller rese- och inackorderingstillägg för gymnasieelever.

Elever som studerar heltid är kostnadsfritt berättigad att erhålla färdbevis på kollektivt färdmedel för dagliga resor till och från skolan om färdvägen överstiger sex kilometer.

Som färdbevis på kollektivt färdmedel tilldelas eleven ett ”Gymnasiekort” på Hallandstrafikens busslinjenät. Andra färdbevis kan komma ifråga om avståndet mellan Laholm stad och studieorten överstiger 35 kilometer.

Vid en bedömning av vilken adress som utgör elevens hemadress är det elevens folkbokföringsadress som används som utgångspunkt. Ersättning utgår inte vid växelvis boende.

Vill du veta mer eller ansöka om reseersättning, kontakta receptionen på Campus Laholm.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna Ekelund
Sidan uppdaterad den 6 september 2020