JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola / Osbecksgymnasiet / Mer information / Ung Företagsamhet

Ung företagsamhet - UF

Framgångsrika UF-företag

Under flera år har elever på Osbecksgymnasiet drivit framgångsrika UF-företag (Ung företagsamhet). I många fall har de uppmärksammats på regional nivå och ibland även nationellt. Bakom framgångarna ligger ett idogt och målmedvetet arbete från skolan, där elever erbjuds möjligheten att driva ett UF-företag.

Många av Osbecksgymnasiets program har arbetet med projektet inbakat i undervisningen. Exempelvis deltar Teknikprogrammet i åk 2 i innovationstävlingen Blixtlåset. Bidragen som arbetas fram under denna tävling kan sen ligga till grund för företagsidéer i åk 3. 

Undervisande UF-lärare kan antingen vara certifierad eller diplomerad. Certifieringen sker lokalt medan diplomeringen utfärdas av riksorganisationen.

Att vara diplomerad UF-lärare innebär att:

  • läraren arbetar aktivt med Ung företagsamhet varje läsår som handledare av UF-företag och/eller fadder till UF-lärare och har gjort det i minst två år,
  • samtliga UF-företag på skolan använder sig av ett Ung företagsamhets utbildningsmaterial,
  • läraren arbetar aktivt för att UF-elever ska få arbeta med Ung företagsamhet på lektionstid med goda förutsättningar,
  • läraren medverkar vid minst två evenemang i Ung företagsamhets regi per läsår (så som regional/nationell mässa, fortbildningar osv.),
  • läraren har kontinuerlig kontakt med Ung företagsamhets regionala kontaktperson (minimum två ggr/läsår).
  • läraren och hens kollegor har kontinuerlig kontakt med elevernas rådgivare (minimum 1 gång/läsår och rådgivare).
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna Ekelund
Sidan uppdaterad den 6 september 2020