Du är här: Start / Barn & utbildning / Gymnasieskola / Styrdokument och blanketter

Dokument och blanketter

Skolan är skyldig att ha en fungerande policy och en fungerande handlingsplan i en mängd övergripande frågor såsom förebyggande arbete mot droger och mobbing. Handlingplanerna grundar sig dels på lagar och regler för riket i stort men också på såväl nationella som lokala styrdokument. Fusk och frånvaro är andra frågor som skolan aktivt arbetar för att förhindra. Skriv ut eller PDFSkolgången på Osbecksgymnasiet innnebär också möjligheter till en del resor och studiebesök. Därför har Osbecksgymnasiet utarbetat förhållningsregler och riktlinjer som skall iakttagas vid vistelse utanför skolans lokaler. Alla aktuella dokument finns till höger i PDF-format. Dessutom är del av dokumenten är möjliga att fylla i på webben - se separat länk.

Koll på kopieringsreglerna?

Skolkopieringsavtalet är ett förhandstillstånd
som är till för att underlätta när copyrightskyddat material behöver kunna kopieras och delas för undervisning och pedagogisk verksamhet.
Avtalet omfattar kommunal förskola, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, Komvux, SFI, påbyggnadsutbildning och yrkeshögskoleutbildning.
Ett förhandstillstånd som förenklar. Skolkopieringsavtalet ger rätt att i begränsad omfattning kopiera och dela texter, bilder och noter från hela världen, t.ex. från webben, tidningar, tidskrifter, digitala publikationer, läroböcker, fackböcker etc.

Det är viktigt att alla känner till information om kopieringsreglerna. Titta gärna i pdf-presentationen nedan.

Här hittar du hela materialet om kopieringregler och länkar mm

Har du frågor maila till info@bonuscopyright.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Alexandersson
Sidan granskad den 10 januari 2011