JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola / Resa och inackordering

Resa och inackordering

Elev som studerar vid en gymnasieskola och har minst sex kilometer mellan sin folkbokföringsadress och skola har rätt till ersättning för dagliga resor alternativt inackorderingsbidrag. 

Ersättningen betalas ut längst till och med vårterminen eleven fyller 20 år. Ansökan görs inför varje läsår. Ersättning utgår inte vid växelvis boende. I mycket särskilda fall kan rektornOsbecksgymnasiet bevilja resekort för elevOsbecksgymnasiet som har tre till sex kilometer mellan sin folkbokföringsadress och skola – särskilda skäl måste anges i ansökan. 

Vid ändrade förhållanden är eleven skyldig att anmäla detta till skolan/hemkommunen snarast. Utbetalade bidrag som grundar sig på felaktigt lämnade uppgifter kommer att krävas tillbaka. 

Boende i annan kommun 

Elev som går på Osbecksgymnasiet men är folkbokförd i annan kommun ska ansöka om bidrag/ersättning i sin hemkommun. 

Utdelat resekort behålls under hela gymnasietiden och en digital biljett skickas ut till kortet inför varje läsår. För att garantera resekort/biljett från skolstart ska ansökan vara inkommen senast 1 augusti. 

Inackorderingsbidrag

 

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: QVW
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna Ekelund
Sidan uppdaterad den 31 maj 2022