JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola / Resa och inackordering / Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag

Ansökan om inackorderingsbidrag

Elev kan ansöka om Inackorderingsbidrag om eleven  

  • studerar heltid på en skola med offentlig huvudman  
  • bosätter sig i den kommun där skolan är belägen  
  • har mer än 50 kilometer mellan sin folkbokföringsadress och skola eller har mer än tre timmars restid per dag  
  • är förstahandsmottagen, det vill säga att utbildningen inte finns i Laholm eller inom samverkansavtal Halland eller samverkansavtal Båstad eller har sökt utbildning med riksintag 

Elev kan också få inackorderingsbidrag om föräldrarna har flyttat till en annan ort eller om de bor utomlands. 

Bidraget betalas ut med 1/30 av prisbasbeloppet en gång per månad, september till maj. 

Ansökan görs för ett läsår i taget och ska vara inkommen senast den 15 oktober respektive den 15 mars för den termin som ansökan avser.  

Elev som studerar på fristående gymnasieskola eller folkhögskola kan ansöka om inackorderingstillägg via CSN. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna Ekelund
Sidan uppdaterad den 31 maj 2022