JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Kulturskola / Avgifter och villkor

Avgifter och villkor

Scenkonst  
Drama och teaterkurser 670 kr
Teaterverkstad 670 kr
Dans/Dansverkstad/Balettverkstad 520 kr
Babyrytmik/Småbarnstytmik (10 ggr) 400 kr
Musik  
Musikverkstad 670 kr
Instrument, sång och kör 670 kr
Specialkurs musik 1 300 kr
Bild och media  
Verkstad (Bild och Digital)

670 kr

Konst & mediaämnen (inkl material)

670 kr

KomTek

 

KomTek verkstad

670 kr

Programmering

670 kr

Kulturkarusellen 

670 kr

Kortkurser (8 tillfälle)

450 kr

Instrumenthyra

250 kr

Expeditionsavgift faktureras om en
avanmälan görs innan fjärde lektionen
vid kursstart påbörjats, gäller ej terminsavgiften

100 kr

Betalningsvillkor

Terminsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i Laholms kommun. Terminsavgifter för 2021 fastställdes 2021-11-16 och trädde i kraft 2022-01-01. 

Avanmälan till ny termin ska göras med hjälp av avanmälansblankett som lämnas till respektive lärare innan ny termin startar annars faktureras terminsavigften för nästkommande termin. 

Terminsavgifter faktureras i mitten av varje termin. Görs avanmälan innan fjärde lektionen efter kursens startdatum på Kulturskolan faktureras en expeditionsavgift på 100 kr men ej terminsavgiften. Har eleven erbjudits eller deltagit i minst fyra lektioner efter kursens startdatum på Kulturskolan, återbetalas ej terminsavgiften.

Terminsavgift återbetalas ej vid elevs frånvaro på grund av sjukdom.

Instrument som finns att hyra: klarinett, saxofon, althorn, baryton, trumpet, valthorn, trombon, tuba samt fiol, cello, dragspel och kontrabas i olika storlekar.

Hyrestiden är max två terminer för samtliga instrument förutom när det gäller fiol, där hyrestiden på max två terminer gäller först när eleven börjat använda stråkinstrument i full storlek (4/4). Hyrestiden kan förlängas med två terminer i taget under förutsättning att det finns tillgång till instrument.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Cattis Ahlgren
Sidan granskad den 14 augusti 2020