JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Olycksfallsförsäkring

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Olycksfallsförsäkring

För barn och elever i kommunens förskolor och skolor samt andra grupper enligt nedan har Laholms kommun tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring. Under försäkringsperioden 2021-01-01- 2021-12-31 är Länsförsäkringar Halland fortsatt kommunens försäkringsgivare.

 

Vilka är försäkrade?

Barn och ungdomar

 • Elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskola
 • Barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (inkl familjedaghem) 0-5 år
 • Elever i grundsärskola och gymnasiesärskola
 • Elever från annan kommun inskrivna i verksamheter  Laholms kommun
 • Personer som bor i särskilt boende och gruppbostad
 • Personer 18-21 år på korttidsvistelse
 • Nyanlända ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

Försäkringen gäller på heltid för ovanstående grupper.

Vuxna

 • Elever i kommunal vuxenutbildning
 • Elever i SFI och yrkesintroduktion
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder vars ersättning är förssörjningsstöd
 • Frivilliga arbetare oavsett ålder på uppdrag av kommunen
 • Ungdomar från 16 år och vuxna personer i praktik eller åtgärder
 • Personer som deltar i dagverksamhet
 • Personer som deltar i verksamhet enligt LSS

Försäkringen gäller under verksamhetstid för ovanstående grupper.

 

Om en skada inträffar

 • Sök läkare eller tandläkare.
 • Anmäl skadan till Länsförsäkringar på telefon: 035-15 10 00, e-post: info@LFhalland.se  alternativt www.LFhalland.se
 • Innan taxiresor till och från skolan beställs ska Länsförsäkringar Halland kontaktas.
 • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 20 januari 2020