JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

För barn och elever i kommunens förskolor och skolor samt andra grupper enligt nedan har Laholms kommun tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring. Under försäkringsperioden 2021-01-01- 2021-12-31 är Länsförsäkringar Halland fortsatt kommunens försäkringsgivare.

 

Vilka är försäkrade?

Barn och ungdomar

 • Elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskola
 • Barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (inkl familjedaghem) 0-5 år
 • Elever i grundsärskola och gymnasiesärskola
 • Elever från annan kommun inskrivna i verksamheter  Laholms kommun
 • Personer som bor i särskilt boende och gruppbostad
 • Personer 18-21 år på korttidsvistelse
 • Nyanlända ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

Försäkringen gäller på heltid för ovanstående grupper.

Vuxna

 • Elever i kommunal vuxenutbildning
 • Elever i SFI och yrkesintroduktion
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder vars ersättning är förssörjningsstöd
 • Frivilliga arbetare oavsett ålder på uppdrag av kommunen
 • Ungdomar från 16 år och vuxna personer i praktik eller åtgärder
 • Personer som deltar i dagverksamhet
 • Personer som deltar i verksamhet enligt LSS

Försäkringen gäller under verksamhetstid för ovanstående grupper.

 

Om en skada inträffar

 • Sök läkare eller tandläkare.
 • Anmäl skadan till Länsförsäkringar på telefon: 035-15 10 00, e-post: info@LFhalland.se  alternativt www.LFhalland.se
 • Innan taxiresor till och från skolan beställs ska Länsförsäkringar Halland kontaktas.
 • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 20 januari 2020