Du är här: Start / Barn & utbildning / Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

För barn och elever i kommunens förskolor och skolor samt andra grupper enligt nedan har Laholms kommun tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring. Under försäkringsperioden 2019-01-01- 2019-12-31 är Länsförsäkringar Halland fortsatt kommunens försäkringsgivare.

Försäkringsbeskedet till höger är giltigt under 2019 och kommer att uppdateras med ett nytt besked så fort det inkommer från försäkringsbolaget.

Vilka är försäkrade?

Barn och ungdomar

 • Elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskola
 • Barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (inkl familjedaghem) 0-5 år
 • Elever i grundsärskola och gymnasiesärskola
 • Elever från annan kommun inskrivna i verksamheter  Laholms kommun
 • Personer som bor i särskilt boende och gruppbostad
 • Personer 18-21 år på korttidsvistelse
 • Nyanlända ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

Försäkringen gäller på heltid för ovanstående grupper.

Vuxna

 • Elever i kommunal vuxenutbildning
 • Elever i SFI och yrkesintroduktion
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder vars ersättning är förssörjningsstöd
 • Frivilliga arbetare oavsett ålder på uppdrag av kommunen
 • Ungdomar från 16 år och vuxna personer i praktik eller åtgärder
 • Personer som deltar i dagverksamhet
 • Personer som deltar i verksamhet enligt LSS

Försäkringen gäller under verksamhetstid för ovanstående grupper.

 

Om en skada inträffar

 • Sök läkare eller tandläkare.
 • Anmäl skadan till Länsförsäkringar på telefon: 035-15 10 00, e-post: info@LFhalland.se  alternativt www.LFhalland.se
 • Innan taxiresor till och från skolan beställs ska Länsförsäkringar Halland kontaktas.
 • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan uppdaterad den 28 februari 2019

Gruppolycksfallsförsäkring