Du är här: Start / Barn och utbildning / Studie- och yrkesvägledning / Grundskolan

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Grundskolan

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Studie- och yrkesvägledarens (SYV) uppgift är att ge dig en opartisk, enhetlig och likvärdig vägleding. Vårt mål är att du skall utveckla din självkännedom och hitta vägar så att du kan göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden. Alla elever i grundskolan blir erbjudna vägledningssamtal i åk 9.

Vägledningsprocessen

Väledningsprocessen kan beskrivas i fyra steg:

  • Medvetenhet om mig själv: Intressen, Egenskaper, Värderingar
  • Medvetenhet om alternativen: Utbildning, Yrken, Framtid
  • Hjälp att fatta beslut: Strategier, Mål
  • Hjälp med genomförandet: Handlingsplan, Vägledning

Inför gymnasievalet

  • Gå på den årliga gymnasiemässan
  • Besök Öppet Hus på gymnasieskolorna
  • Skugga ditt program
  • Bevaka gymnasieskolornas hemsidor

Är du förälder och har frågor:

En viktig del i barns och ungdomars lärande är att på ett enkelt och pedagogiskt sätt få information och vägledning när det gäller studie- och yrkesval. Har du som förälder tankar och funderingar kring ditt barns gymnaiseval är du välkommen att ta kontakt med SYV på ditt barns skola.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Monika Hellberg
Sidan granskad den 28 mars 2019

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Lagaholmsskolan

Matilda Sandberg
Direkt: 0430-15034

Studie-och yrkesvägledare Veingeskolan

Emmy Wahlin
Direkt: 0430-15625

Studie- och yrkesvägledare Våxtorpsskolan/Grundsärskolan

Eva-Marie Svensson
Direkt: 0430-15081

Länkar