JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Studie- och yrkesvägledning / Vägledningscentrum

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Vägledningscentrum

Här kan du få hjälp med karriärplanering eller diskutera studie- och yrkesval, planera för studier inom eller utom kommunen eller diskutera framtidsfrågor inom arbetslivet med professionella studie- och yrkesvägledare. 

Verksamheten vänder sig till alla kommun-invånare, företagare samt elever i gymnasie-utbildning och vuxenutbildning.

Vägledningscentrum finns på Campus Laholm

Vi finns i de nya lokalerna för Campus Laholm (ombyggda lokaler där tidigare enbart Osbecksgymnasiet fanns). Vi finns till höger efter receptionen vid huvudentrén.
Adress: Skottegränd 3.

Högskoleprovet våren 2021
Att genomföra vårens högskoleprov innebär troligtvis en fortsatt risk för smittspridning av coronaviruset. För att förhindra smittspridning och samtidigt ge många möjlighet att skriva provet genomförs det vid två tillfällen. En åldersgräns på 19 år införs och fler deltagare än vid höstens prov får skriva provet, totalt 70 000 personer.

UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsenheter kring förutsättningarna för provets genomförande. Den nyligen inrättade pandemilagen kan komma att påverka vårens provomgång.
Anmälan till vårens högskoleprov öppnar den 12 januari 08.00 (digitalt väntrum mellan 07.00 och 08.00) och stänger den 18 januari 24.00 eller tidigare om platserna fyllts.
• Två provtillfällen, den 13 mars och den 8 maj.
• Antalet deltagare är 35 000 per provtillfälle, vilket innebär totalt 70 000 skrivande.
• För att få skriva provet i vår ska du vara 19 år eller äldre. Om du fyller 19 år under 2021 får du också anmäla dig.
• Om du är yngre och har påbörjat gymnasiet före 16 års ålder, går sista terminen på gymnasiet i vår eller har avslutat din gymnasieutbildning fyller du i en intresseanmälan via Studera.nu/hogskoleprovet.

Länkar:
Information om hur du förbereder och anmäler dig till högskoleprovet
Frågor och svar om vårens högskoleprov

Du kan inte välja provdatum
När du anmäler dig kan du inte välja provdatum själv och du får bara skriva provet vid ett av de två provtillfällena. Du får besked om ditt provdatum omkring den 20 januari.
Det finns totalt 70 000 platser som fördelas mellan de 21 provanordnarna. Det är fler platser än det fanns personer anmälda till provet våren 2020.

Anmäl dig bara om du behöver
Tänk efter innan du anmäler dig om du verkligen behöver ha ett resultat från högskoleprovet i vår. Vill du studera hösten 2021? Till de flesta utbildningar och kurser på universitet och högskolor kommer alla som söker och har rätt behörighet in. Då behövs inte ett resultat från högskoleprovet. Söker du en populär utbildning där det är bra att kunna konkurrera om platserna? Då kan det vara bra att skriva högskoleprovet.

Fortsatt smittorisk under våren
Ett högskoleprov innebär att många personer samlas samtidigt i ett stort antal lokaler spridda över hela Sverige, samtidigt som smittspridningen av coronaviruset fortfarande pågår. In- och utpassering och legitimationskontroller sker samtidigt och gemensamma raster är förlagda vid samma tider. Möjligheterna att skydda provdeltagare och personal under provdagen är begränsade.

UHR och de 21 universitet och högskolor som genomför vårens högskoleprov förbereder respektive provtillfälle för att kunna följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Det finns risk att provdeltagare kommer till provlokalerna trots symtom på covid-19. Det är därför viktigt att du som provskrivare tar eget ansvar och noga följer Folkhälsomyndighetens råd, lokala rekommendationer i din region och de anvisningar som provpersonalen ger.

Länkar:
Så förebyggs smittspridning under högskoleprovet
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om coronaviruset

Med anledning av Covid-19

Bokade vägledningssamtal

Samtliga vägledningssamtal kommer att från och med 20-03-18 övergå till digital form, antingen via telefon eller genom Microsoft Teams. Detta gäller även tidigare bokade samtal. Studie- och yrkesvägledaren ringer upp den sökande på avtalad tid.

Drop-in

Drop-in gäller för elever som redan är i studier. Dessa samtal kommer ske i digital form via telefon eller Teams. Studie- och yrkesvägledaren ringer upp eleven på avtalad tid.

Boka via telefon genom Vägledningsservice

Öppettider Vägledningsservice - ring eller maila

Måndag – torsdag: 10:00-12:00, samt 13:00-14:30
Boka samtal, eller ställ din fråga direkt.

Kontaktuppgifter
vagledningscentrum@laholm.se
Telefon: 0430-265 00

Vägledningscentrum erbjuder:

  • Enskild vägledning, vägledning inför studie- och yrkesval
  • Information om hur du uppnår gymnasieexamen/slutbetyg från vuxenutbildningen
  • Hjälp med dokumentation inför validering
  • Information om studieekonomi
  • Datorbaserade intressetest
  • Kunskapstester i svenska, engelska eller matematik
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: XBX
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Rebecca Rosenberg
Sidan uppdaterad den 7 maj 2021