Du är här: Start / Barn och utbildning / Synpunkter och klagomål

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter och eventuella klagomål är betydelsefulla! Elever och vårdnadshavare ska ha möjlighet att påverka och bidra till förbättringar av verksamheten. Inkomna synpunkter och klagomål är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Kontakta förskolan, fritidshemmet eller skolan först

Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. 

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från förskolans, fritidshemmets eller skolans personal bör du istället vända dig till förskolechefen eller rektorn. Du bör också vända dig direkt till förskolechefen eller rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

Kommunens klagomålshantering

Får du inte den hjälp du förväntar dig av förskolechefen eller rektorn bör du vända dig till den klagomålshantering som finns för Laholms kommun. Du bör också vända dig till kommunens klagomålshantering om din synpunkt är av mer övergripande karaktär.

Länk till den kommunala klagomålshanteringen finner du till höger. Här kan du välja mellan ett digitalt formulär eller en särskilt blankett för ändamålet. Du väljer själv vilket som passar dig och ditt ärende bäst.

Det är förskolechefen eller rektorn som ansvarar för, och beslutar om, frågor som rör förskolans eller skolans dagliga verksamhet och inre organisation. Någon överordnad chef är inte behörig att fatta dessa beslut. Trots det är vi ändå intresserade av att få in dina eller ditt barns synpunkter på verksamheten.

Anmälan mot kommunen

Du kan också välja att vända dig till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet om du anser att du inte har fått ett tillfredsställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen har vidttagit. Länk till respektive myndighet finner du till höger.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 25 april 2018