Du är här: Start / Barn och utbildning / Synpunkter och klagomål / Överklagande

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Överklagande

Möjligheten att lämna synpunkt eller klagomål ersätter inte ett överklagande till myndighet. Det ska framgå av det enskilda beslutet om ett beslut kan överklagas och i så fall hur du ska göra för att överklaga.

Ett beslut som kan överklagas ska göras det skriftligen. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som du begär. Överklagan ska lämnas till den nämnd som har meddelat beslutet och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Berörd nämnd skickar sedan vidare beslutet till den domstol eller myndighet som ska pröva ärendet.    

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 9 februari 2016