JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Synpunkter och klagomål / Överklagande

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Överklagande

Möjligheten att lämna synpunkt eller klagomål ersätter inte ett överklagande till myndighet. Det ska framgå av det enskilda beslutet om ett beslut kan överklagas och i så fall hur du ska göra för att överklaga.

Ett beslut som kan överklagas ska göras det skriftligen. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som du begär. Överklagan ska lämnas till den nämnd som har meddelat beslutet och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Berörd nämnd skickar sedan vidare beslutet till den domstol eller myndighet som ska pröva ärendet.    

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 9 februari 2016