JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Vuxenutbildning / Frågor och svar

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Frågor och svar

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om vuxenutbildningen.

Studera på vuxenutbildningen
 

 • Vem kan läsa på vuxenutbildningen?

  Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux. För att vara behörig ska du också vara bosatt i Sverige, saknar de kunskaper som utbildningen ska ge och ha förutsättningar att klara utbildningen. Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år.

  Från och med 1 juli det år du fyller 16 år kan du börja sfi. Det finns ingen övre åldersgräns för att börja studera. Du ska vara bosatt i Sverige och sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen ger.
     

 • Jag är intresserad av att börja läsa. Vad ska jag göra?

  Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en studieplan. Du hittar telefontider, e-postadress med mera under länken Vägledningscentrum   

 • Vilka olika studieformer finns det?

  Närundervisning - Du studerar i grupp och har lärarledd undervisning några dagar i veckan. Övrig tid studerar du självständigt med hjälp av kursanvisningar via Teams. Din lärare informerar vid studiestart om vad som gäller.

  Distansundervisning - Du läser helt online via Hermods. All kontakt med läraren sker via lärplattformen Novo. Det enda tillfälle som du behöver komma till skolan är om du har ett nationellt prov i kursen du läser.

  Lärling - Du genomför ungefär 70% av utbildningen på en arbetsplats och 30% i skolan.

 • Vad kan jag studera på komvux?

  Du kan studera på olika nivåer och med olika mål: du kan bli lärling, skaffa yrkesutbildning eller läsa upp betyg. Du kan komplettera tidigare studier eller söka ny kunskap.
      

 • Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?

  Efteranmälan förekommer endast i undantagsfall. Du är välkommen att söka till nästa ansökningstillfälle.
    

 • Jag vill gå en utbildning i en annan kommun, hur gör jag då?

  Är du intresserad av att studera i annan kommun än i Laholm, ska du först ta reda på om samma eller likvärdig utbildning finns i Laholm. Det gör du genom att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en studieplan. Du hittar telefontider, e-postadress med mera under länken Vägledningscentrum    

 • Kostar det något att läsa på komvux?

  Det kostar ingenting att studera inom kommunal vuxenutbildning. Däremot får själv betala för din studielitteratur. På SFI är litteraturen gratis.

 

Mina studier

 • När får jag mitt antagningsbesked?

  Enstaka kurser - När du har lämnat in en komplett ansökan tar det ca 2 veckor innan du får besked om din ansökan.

  Yrkesutbildning Campus - Alla kompletta ansökningar behandlas efter sista ansökningsdagen. Från sista ansökningsdagen tar det ca 1 månad innan du får besked om din söka utbildning.
   

 • Hur vet jag vilken kurslitteratur jag ska ha?

  Hermods - Kurslitteraturen på Hermods hittar du under länken Kurs- och litteraturlista.

  Kurser på Campus - Ska du läsa enstaka kurser  får du litteraturlistan hemskickad med ditt antagningsbesked

  Yrkesutbildning - Vid kursregistrering kommer läraren ge ut en litteraturlista och ni går igenom den tillsammans.
   

 • Hur gör jag för att avbryta mina studier?

  Behöver du avbryta dina studier gör du det genom att mejla administratören för
  vuxenutbildningen: vuxenutbildning@laholm.se
  Ange namn, personnummer (sex siffror), kurs och orsak till avbrott.

  Det är viktigt att du även meddelar CSN om du studerar med studiemedel.
   

 • Hur gör jag för att förlänga mina studier?

  Behöver du förlänga din kurs ska du alltid prata med din lärare.
   

 • Vad ska jag göra om jag blir sjuk eller är hemma med sjukt barn?

  Detta gäller vid frånvaro:

  Vid vård av sjukt barn måste du meddela CSN för att behålla ditt studiestöd. Se filmen

  Om du själv är sjuk måste du meddela Försäkringskassan. Se filmen

  Om det händer något tragiskt i familjen och läkare sjukskriver dig, meddela Försäkringskassan.

  Det är även viktigt att du meddelar din lärare att du inte kan närvara vid lektion. 
   

 • Har man lov på vuxenutbildningen?

  Nej, man har inga lov när man studerar på vuxenutbildningen, men rektor kan bevilja ledighet. Pratat med din lärare så får du hjälp med ansökan.
   

 • Måste man skriva nationellt prov?

  Under normala omständigheter är de nationella proven obligatoriska och de finns för att ge alla elever samma förutsättningar att visa vad de kan.

  Endast rektor kan bevilja undantag från att skriva det nationella provet.

 

CSN

 • Har jag rätt till studiemedel när jag läser på komvux?

  Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, för alla vuxenstudier utom sfi. Du har rätt till studiemedel från den 1 juli det år du fyller 20 till och med det år du fyller 56 år. Du måste också studera på minst halvtid i minst tre veckor.

  Studiemedel är pengar som du kan få och låna när du studerar. Du väljer själv om du vill ansöka om bidrag och lån, eller endast bidrag. Vänd dig till CSN för att söka studiestöd eller om du har frågor som rör din ekonomi under tiden som du studerar.
   

 • Hur söker jag CSN?

  För att göra en ansökan om studiemedel hos CSN loggar du in på www.csn.se

  Där finns samlad information på många olika språk

  Tänk på att det alltid är du som elev som ansvarar för att uppgifterna till CSN blir rätt.

 • Studieförsäkran 

  När du har gjort en ansökan till csn och börjat dina studier får du ett meddelande om att du måste lämna in en studieförsäkran. Den gör du själv på Mina sidor på csn.

  Skolan skickar också in uppgifter till csn om påbörjade studier.

 • Varför får jag inte pengar från CSN?

  Det kan finnas många olika orsaker till att du inte får pengar. Kontrollera att du har:

  1.    En aktiv ansökan hos csn för den period du studerar.

  2.    Meddelat skolan att du söker csn via din studieplan och ansökan till vuxenutbildningen.
         Kontakta vuxenutbildning@laholm.se vid frågor.

  3.    Gjort studieförsäkran.

 

Betyg

 • Kan jag läsa upp mina betyg på komvux för att höja mitt meritvärde?

  Alla som har IG/F (icke godkänt) i en eller flera gymnasiekurser kan läsa inom vuxenutbildningen för att få grundläggande behörighet.
  Du kan inte läsa redan godkända kurser. Du har möjlighet att göra en prövning för att höja ett betyg.
  Kontakta en studie- och yrkesvägledare om du vill höja ditt meritvärde, eftersom det finns olika möjligheter beroende på när du har läst din gymnasieutbildning.
   

 

Prövning

 • Vad betyder och innebär en prövning?

  Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan gör prov på hela kursen vid ett eller ett par tillfällen. Oftast ingår både ett skriftliga och ett muntliga prov som avgör vilket betyg du får på kursen.
   

 • Vad kostar det att göra en prövning inom komvux?

  Vuxenutbildningen tar ut en avgift för prövning på 500 kronor per kurs. Du kan inte få studiemedel när du pluggar inför en prövning.
   

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ida Axelsson
Sidan uppdaterad den 17 mars 2021