Du är här: Start / Barn och utbildning / Vuxenutbildning / Kvalitetsdeklaration

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Kvalitetsdeklaration

Förstora bilden - Frukostmöte_150821.jpg

Det här är vi

 Vuxenutbildningen omfattar flera delar:

  • Lärvux, särskild utbildning för vuxna.
  • SFI, svenska för invandrare
  • Gruv, grundläggande vuxenutbildning.
  • Gyvux, gymnasiala kurser
  • Lärlingsvux, yrkesutbildning ute på företag i kombination med teoretiska kurser.
  • Yrkesvux, yrkesutbildning
  • Uppdragsutbildningar, utförare vid behov från uppdragsgivare.
  • Samverkan med yrkeshögskola, högskola och universitet.
  • Beslut om interkommunal ersättning vid studier i annan kommun eller hos annan huvudman.

Vuxenutbildningen ska ge invånare och elever bästa förutsättningar för lärande, utveckling och integration.

Vuxenutbildningen bidrar även till kommunens tillväxt genom att vara progressiv samverkanspart för kompetensförsörjning till näringsliv och offentlig verksamhet.

Vårt ansvar

 Vi ansvarar för att samtliga krav inom vuxenutbildningen enligt skollag och förordning uppfylls och att alla utbildningsdelar är kvalitetssäkrade.

Vi ansvarar för att utbildningsutbudet utvecklas i enlighet med arbetslivets behov av kompetens, i samverkan med andra aktörer i regionen.

Vi ansvarar för att samverka med arbetsförmedling och andra myndigheter för våra gemensamma målgrupper.

Vi ansvarar för att erbjuda dig som elev en flexibel utbildning utifrån dina förutsättningar i form, tid och rum.

Vi ansvarar för att tillsammans med dig som elev omvärldsbevaka arbets– och samhällslivet och ta in detta i utbildningen.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna  dina synpunkter via www.laholm.se eller Medborgarservice på telefon 0430-150 00.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ida Axelsson
Sidan uppdaterad den 18 juni 2018