JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Vuxenutbildning / Överklaga beslut

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du ha rätt att överklaga. Följande punkter ska framgå i din överklagan:

  • I överklagandet ska du ange ärendet och vad du är missnöjd med samt vilken ändring du önskar i beslutet.
  • Skriv ner betydelsefulla saker för ärendet som eventuellt kan ha tillkommit och kan göra att beslutet ändras.
  • Överklagandet ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer och vara undertecknad av dig eller ett ombud.

 

Överklagandet måste komma in till Vuxenutbildningen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om tiden överskridits kan överklagan inte tas upp till prövning.

Beslutet omprövas och om beslutet inte ändras enligt din begäran sänds beslutet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning.

Behöver du hjälp eller mer information om hur du överklagar kan du ta kontakt med Vägledningscentrum.

 

Skicka ditt överklagande till:

Vuxenutbildningen
Laholms kommun
Skottegränd 3
312 31 Laholm

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ida Axelsson
Sidan uppdaterad den 11 mars 2022