Du är här: Start / Barn och utbildning / Vuxenutbildning / Överklaga beslut

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du ha rätt att överklaga. Följande punkter ska framgå i din överklagan:

  • I överklagandet ska du ange ärendet och vad du är missnöjd med samt vilken ändring du önskar i beslutet.
  • Skriv ner betydelsefulla saker för ärendet som eventuellt kan ha tillkommit och kan göra att beslutet ändras.
  • Överklagandet ska innehålla namn, adress och telefonnummer och vara undertecknad av dig eller ett ombud.

 

Överklagandet måste komma in till Vuxenutbildningen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om tiden överskridits kan överklagan inte tas upp till prövning.

Beslutet omprövas och om beslutet inte ändras enligt din begäran sänds beslutet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning.

Behöver du hjälp eller mer information om hur du överklagar kan du ta kontakt med Vägledningscentrum.

 

Skicka ditt överklagande till:

Vuxenutbildningen
Laholms kommun
Skottegränd 3
312 31 Laholm

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ida Axelsson
Sidan uppdaterad den 12 juli 2019

Vägleningscentrum

Vägledningscentrum
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 00