Du är här: Start / Barn och utbildning / Vuxenutbildning / Prövning

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Prövning

Aktuell information med anledning av Covid-19

Vi befinner oss i ett läge där rådande omständigheter gör att vi inte kan garantera ett prövningstillfälle i maj utan att det kanske måste senareläggas.

En prövning innebär att man under några dagar ska visa de kunskaper man har i ett ämne och det måste ske på plats, vilket vi i dagsläget inte kan tillgodose.

 

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

Den som vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har också rätt att genomföra prövning i alla kurser som får förekomma i skolformen under förutsättning att kursen finns i vuxenutbildningens regi.

En prövning innebär att man läser in kursen på egen hand och att man sedan ska visa sina kunskaper i alla delar av ämnet eller kursen utifrån kursens kunskapskrav.   

En prövning kan innehålla olika moment, exempelvis både skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter och laborationer. 
En prövning innebeär inte att man bara skriver ett nationellt prov.

Skolverkets hemsida kan du läsa mer om vad det innebär att genomföra en prövning

 

På vuxenutbildningen i Laholm genomförs prövningar några gånger per år.
För 2020 finns det följande prövningsperiod kvar:
 

 
Prövningsperiod Prövningsvecka sista anmälningsdag
Period 1 v. 42 och 43 2020-09-04
Period 2 v. 48 2020-10-16

 

När prövningen är genomförd meddelar läraren den samlade bedömningen via mejl. Vi kommer inte gå igenom enskilda uppgifters lösningar.

 

Vi genomför prövningar i engelska, matematik svenska och svenska som andraspråk. Vill du ansöka om prövning i något annat ämne så mejla ida.axelsson@laholm.se och fråga om det finns möjlighet att genomföra prövning i önskad kurs innan du skickar in en anmälan.

Vill du anmäla dig till en prövning fyller du i anmälningsblanketten. Du anger vilka kurser du vill göra prövning i samt önskad prövningsperiod. 

Anmälan är löpande och prövningsblanketten skall vara Vuxenutbildningen tillhanda senast fyra veckor före prövningstillfället tillsammans med kvitto på erlagd avgift. Avgiften är 500:-/kurs. 


Din prövning samt kvitto på din inbetalning skickar du till: 

Vuxenutbildningen 
Campus Laholm 
Laholms kommun 
312 80 Laholm 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ida Axelsson
Sidan uppdaterad den 15 februari 2019

Kontakt

Vägledningscentrum
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 00

Anmälan