JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Vuxenutbildning / Prövning

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Prövning

 

Den som vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har också rätt att genomföra prövning i alla kurser som får förekomma i skolformen under förutsättning att kursen finns i vuxenutbildningens regi.

En prövning innebär att man läser in kursen på egen hand och att man sedan ska visa sina kunskaper i alla delar av ämnet eller kursen utifrån kursens kunskapskrav.   

En prövning kan innehålla olika moment, exempelvis både skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter och laborationer. 
En prövning innebär inte att man bara skriver ett nationellt prov.

Skolverkets hemsida kan du läsa mer om vad det innebär att genomföra en prövning

Prövningar på Campus Laholm ges i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Se nedan för prövningsperioder i dessa ämnen. Du kan anmäla dig till en prövning per prövningstillfälle.

Prövningar i andra ämnen genomförs via Hermods på plats i Falkenberg. Anmälan sker löpande och skickas till vuxenutbildningen i Laholm

 För 2023 finns det följande prövningsperioder:
PrövningsperiodPrövningsveckasista anmälningsdag
September

v. 37 (engelska) 

v. 38 (svenska & matematik)

2023-08-18
Oktober

v. 42 (engelska)

v. 43 (svenska & matematik)

2023-09-22

Tänk på att sista kompletteringsdagen är 1 december om du ska studera på högskola eller universitet med start våren 2024. Kursen måste vara slutförd 28 oktober.

 

När prövningen är genomförd meddelar läraren den samlade bedömningen via mejl. Vi kommer inte gå igenom enskilda uppgifters lösningar.

 

Vi genomför prövningar i engelska, matematik svenska och svenska som andraspråk. Vill du ansöka om prövning i något annat ämne så mejla vuxenutbildning@laholm.se och fråga om det finns möjlighet att genomföra prövning i önskad kurs innan du skickar in en anmälan.

Vill du anmäla dig till en prövning fyller du i anmälningsblanketten. Du anger vilka kurser du vill göra prövning i samt önskad prövningsperiod. 

Anmälan är löpande och prövningsblanketten skall vara Vuxenutbildningen tillhanda senast fyra veckor före prövningstillfället tillsammans med kvitto på erlagd avgift. Avgiften är 500:-/kurs. 


Din prövning samt kvitto på din inbetalning skickar du till: 

Vuxenutbildningen 
Campus Laholm 
Laholms kommun 
312 80 Laholm 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ida Axelsson
Sidan uppdaterad den 28 september 2022