JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Vuxenutbildning / Prövning

Prövning

 

Den som vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har också rätt att genomföra prövning i alla kurser som får förekomma i skolformen under förutsättning att kursen finns i vuxenutbildningens regi.

En prövning innebär att man läser in kursen på egen hand och att man sedan ska visa sina kunskaper i alla delar av ämnet eller kursen utifrån kursens kunskapskrav.   

En prövning kan innehålla olika moment, exempelvis både skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter och laborationer. 
En prövning innebär inte att man bara skriver ett nationellt prov.

Skolverkets hemsida kan du läsa mer om vad det innebär att genomföra en prövning

 

På vuxenutbildningen i Laholm genomförs prövningar några gånger per år.

 För 2021 / 2022 finns det följande prövningsperioder:
PrövningsperiodPrövningsveckasista anmälningsdag
Oktober v. 42 och 43 2021-10-07
Februari v. 6 2022-01-17
April v. 16 2022-04-01
Maj v. 20 och 21 2022-04-22

 Tänk på att sista kompletteringsdagen är 1 december om du ska studera på högskola eller universitet med start våren 2022. 

 

När prövningen är genomförd meddelar läraren den samlade bedömningen via mejl. Vi kommer inte gå igenom enskilda uppgifters lösningar.

 

Vi genomför prövningar i engelska, matematik svenska och svenska som andraspråk. Vill du ansöka om prövning i något annat ämne så mejla marie.ohberg@laholm.se och fråga om det finns möjlighet att genomföra prövning i önskad kurs innan du skickar in en anmälan.

Vill du anmäla dig till en prövning fyller du i anmälningsblanketten. Du anger vilka kurser du vill göra prövning i samt önskad prövningsperiod. 

Anmälan är löpande och prövningsblanketten skall vara Vuxenutbildningen tillhanda senast fyra veckor före prövningstillfället tillsammans med kvitto på erlagd avgift. Avgiften är 500:-/kurs. 


Din prövning samt kvitto på din inbetalning skickar du till: 

Vuxenutbildningen 
Campus Laholm 
Laholms kommun 
312 80 Laholm 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ida Axelsson
Sidan uppdaterad den 25 augusti 2020