Du är här: Start / Barn och utbildning / Vuxenutbildning / Utbildningar

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Utbildningar

Vuxenutbildningen i Laholm har olika utbildningar med varierande studieformer. Mer information om alternativen finns under länkarna för respektive utbildning.

 

Grundläggande kurser

På grundläggande nivå kan du läsa in engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk. Utbildningen motsvarar den 9-åriga grundskolan men med ett arbetssätt och innehåll anpassat för vuxna elever. Lärarledda lektioner varvas med egna studier.

 

Gymnasiala kurser

På gymnasial nivå finns allmänna gymnasiekurser som läses utifrån individens mål och behov med studierna. Man kan läsa med hjälp av lärarledda lektioner varvat med egna studier eller helt på distans.

 

Yrkesutbildning

En yrkesutbildning är en vuxenutbildning på gymnasial nivå där studietiden är beroende på utbildningens inriktning. Inom region Halland finns det ett samarbete mellan de olika yrkesutbildningarna, men ansökan gör du alltid via din hemkommun.

 

SFI – Svenska för invandrare

SFI är en språkutbildning riktad till dig som inte har svenska som modersmål. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet.

 

Samhällsorientering

Kursen är viktig för dig som är ny i Sverige och behöver få grundläggande kunskap om digitala verktyg och det svenska samhället. Vad du har med dig från ditt hemland och hur du kan använda dina erfarenheter och kunskap på bästa sätt i det nya samhället? Stort fokus läggs på dina erfarenheter, förutsättningar och mål.

 

Lärvux

En egen utbildningsform som vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Vi erbjuder utbildningar både på grundläggande- och gymnasial nivå.

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ida Axelsson
Sidan uppdaterad den 5 augusti 2019