Du är här: Start / Barn & utbildning / Vuxenutbildning / Utbildningar / Yrkesutbildningar / Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning

 

Vård- och omsorgsutbildningen ger dig kompetens att söka tjänster som undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent utifrån utbildningslängd.

Efterfrågan på utbildad vårdpersonal är stor och i Laholms kommun kan du välja att utbilda dig till vårdbiträde eller undersköterska.

 

Vårdbiträde:

Vanliga arbetsplatser för vårdbiträden är inom äldreomsorgen, på ett äldreboende eller inom hemtjänsten. Arbetsuppgifterna kan vara praktisk omsorg och hemskötsel. 
Yrket kan ge värdefull erfarenhet inför utbildning till undersköterska eller sjuksköterska.

 

Undersköterska:

Undersköterskor arbetar på sjukhus, vårdcentraler och inom äldre- och handikappomsorgen med omvårdnad av sjuka människor eller människor som behöver stöd och hjälp av annan anledning.

I utbildningen till undersköterska ingår det en programfördjupning inom områden som hälso- och sjukvård, barnsjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller funktionsnedsättning. Behoven av nyanställning av omvårdnadspersonal är och kommer i den närmsta framtiden att vara störst inom äldreomsorgen, men utbildningen ger också kompetenser att söka arbete inom andra vårdområden.

 

Information:

Utbildningarna kan läsas sammanhängande i studietakten heltid, halvtid eller deltid. Praktiska moment varvas med teoretiska genom praktik, seminarium, lektionspass och studiehandledning.

Har du erfarenhet av vårdarbete och/eller tidigare utbildning inom vårdområdet bedömer vi dessa kunskaper och kompetenser genom en valideringsprocess under utbildningens första två veckor. Valideringen ger information till utbildningsanordnaren i vilken omfattning dina kunskaper och kompetenser påverkar din individuella studieplan. 

Utbildningarna genomförs i kommunens egen regi på Campus Laholm

 

Behörighet:

Avslutad grundskola eller motsvarande utbildning från utlandet. Kunskaper i svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundläggande nivå.

 

Ny utbildningsstart våren 2020.

Sista ansökningsdag: 2019-12-11
Kursstart: 2020-02-03

 

Ansökan:
Ansökan görs via vägledningscentrum, se kontaktuppgifter till höger.

 

Enstaka kurser kan starta två gånger, vår och höst. Kontakta Vägledningscentrum för information.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ida Axelsson
Sidan uppdaterad den 5 augusti 2019

Kontakt

Vägledningscentrum
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 00

Mer information