Du är här: Start / Barn och utbildning / Vuxenutbildning / Utbildningar / Grundläggande vuxenutbildning

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande kurser är för dig som inte har de kunskaper som motsvarar den nioåriga obligatoriska grundskolan eller för dig som förbereder dig för att studera på gymnasienivå.

 

Dina förkunskaper bestämmer vilken nivå dina studier ska påbörjas. Du läser i din egen takt och med ett kursinnehåll som motsvarar grundläggande nivå men med att material anpassat för vuxna.

Dina studier kan läsas på heltid eller deltid och de kan kombineras på olika nivåer eller med arbete/praktik. Några kurser kan även läsas på kvällstid.

 

Din ansökan gör du i samråd med studie- och yrkesvägledare där även en individuell studieplan upprättas.

 

 

Den grundläggande vuxenutbildningen startdatum:

Kursstart

sista

ansökningsdag

Beräknat kursslut

10 v.                     20 v.

20-03-16

20-02-28

20-05-22

20-06-26 (OBS 15 veckor)

20-08-17

20-06-18

20-10-23

21-01-01

20-10-26  20-10-09  21-01-01  21-03-12

 

Kursinformation

Nedan följer en lista på de grundläggande kurser som ges som närstudier vid vuxenutbildningen i Laholm:

  • Engelska 100/200p
  • Matematik 100/200p
  • Svenska 100/200p
  • Svenska som andraspråk 100/200p

Kurserna engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk är delkursindelade. Detta innebär att du får betyg efter varje avslutat delkurs. Studietiden avgörs av den individuella studieplanen.

Är du tveksam till vilken nivå du ska börja på eller om det var länge sedan du läste och behöver tid för repetition så prata med en studie- och yrkesvägledare.

Det kan också finnas möjligheter till ett utvidgat utbud av kurser i andra ämnen än de som nämns ovan.

 

För heltidsstudier krävs minst 20p/vecka, för halvtid minst 10p/vecka

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ida Axelsson
Sidan granskad den 9 februari 2020

Kontakt

Vägledningscentrum
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 00

Information

Skolverket