Du är här: Start / Barn och utbildning / Vuxenutbildning / Utbildningar / Samhällsorientering

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kostnadsfri kurs som innehåller information om Sveriges samhälle, vård, lagar, myndigheter, normer, utbildning med mera.

 

Kursen undervisas på ditt modersmål eller lätt svenska och ger dig kunskap om:

  • De mänskliga rättigheterna
  • Grundläggande demokratiska värderingar
  • Rättigheter och skyldigheter
  • Hur det svenska samhället är organiserat
  • Praktiskt vardagsliv

Syftet med samhällsorienteringen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället. I Laholm läser man därför kursen på 4 eller 8 veckor beroende på om man också vill få undervisning i digitala verktyg. 

Ökad digital delaktighet ger dig bättre förutsättningar att fatta beslut i vardagen och delta i samhällsliv och arbetsliv.

Du får ett intyg när du är klar med utbildningen.

 

Kursstarter våren 2020:

 

13 januari

10 februari

9 mars

6 april

 

 

 

Hur anmäler du dig till samhällsorienteringen?

Om du nyligen har fått uppehållstillstånd och är inskriven i etableringsprogrammet från Arbetsförmedlingen, kan du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om att anmäla dig till kursen.

 

Du kan också anmäla dig genom att fylla anmälningsblanketten som finns till höger. Blanketten kan du sedan lämna in i receptionen på Campus Laholm, Skottegränd 3

 

Vem får läsa samhällsorientering?

  • Nyanlända invandrare som ingår i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen.
  • Utökad målgrupp (vissa anhöriginvandrare) det vill säga personer från ett icke EES-land eller Schweiz som flyttar till Sverige på grund av att de har en anknytningsperson som redan har uppehållstillstånd här eller har svenskt medborgarskap. För att läsa samhällsorientering ska dessa personer vara mellan 18-64 år och ha varit folkbokförda i en svensk kommun mindre än tre år. 

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ida Axelsson
Sidan uppdaterad den 8 september 2019