Du är här: Start / Barn & utbildning / Vuxenutbildning / Utbildningar / Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI)


SFI är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska.
Svenskundervisningen för invandrare har fyra steg (A-D) där du också får lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och om den svenska kulturen.

 

En individuell studieplan upprättas för varje deltagare. Den utgår från deltagarens studie- och yrkesbakgrund, egna förutsättningar och mål.

Information och vägledning inför fortsatta studier eller arbete ingår också.

SFI tillhör det offentliga skolväsendet för vuxna, har kommunen som huvudman och bedrivs i lokaler på Campus Laholm.

 Hela världen

Deltagare från många delar av världen.

OBS! Ansökan endast genom Vägledningscentrum!
I samband med anökan görs en kartläggning av din utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet samt din målsättning i arbetslivet framöver. Kartläggningen ligger till grund för den inledande studieplanen på SFI.

Antagning sker kontinuerligt men det är oftast kö till utbildningen. Erbjudande om plats sker så snart det finns en ledig sådan.

Garanti för antagning inom 90 dagar (för flykting 30 dagar)!

För ansökan och mer information kontakta Vägledningscentrum.

 

Inför SFI

Vill du öva på alfabetet, lära dig uttala bokstäver eller läsa grammatik? Det finnns många bra sidor på internet, exempelvis digitala spåret

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ida Axelsson
Sidan uppdaterad den 5 augusti 2019

Kontakt

Vägledningscentrum
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 00

Länkar

Projekt

Integration, Laholm utan gränser. Etablering i samhällslivet

Integration

Integration

Etableringslagen Arbetsförmedlingen