Du är här: Start / Barn och utbildning / Vuxenutbildning / Vägledningscentrum / Vad innebär VUX12?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Vad innebär VUX12?

Från den 1 juli 2012 gäller en ny skollag, ny förordning, nya kursplaner och ny betygsskala för vuxenutbildningen.

Kurser byter namn och poäng

Kurser på gymnasial nivå byter namn och/eller poäng. Vissa kommer att
ersättas av helt nya kurser.

Ny betygsskala

Betygsskalan kommer att bestå av följande steg A-F där A är högsta betyg och F icke godkänt.

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen

Slutbetyget (2 350 poäng) kommer att fasas ut och ersättas av gymnasieexamen (2 400 poäng). En gymnasieexamen kan vara en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

Ytterligare förändringar:
Enligt särskilda övergångsregler får slutbetyg (2 350 poäng) utfärdas fram till den  1 juli  2020.

Detta innebär att sista dag att utfärda ett slutbetyg inte längre är 1/1 2017 som tidigare var bestämt.

Du som har många äldre betygsatta kurser och läser mot ett slutbetyg bör kontakta studievägledare och stämma av vad som gäller för dig.

Individuell studieplan tillsammans med ansökan

Nu är den individuella studieplanen ett krav. I planen ska ditt utbildningsmål och antalet verksamhetspoäng framgå. Planen kan variera i omfattning och detaljeringsgrad beroende på ditt utbildningsmål och studiernas omfattning.

Den individuella studieplanen görs i samband med ansökan, tillsammans med studievägledare. Under utbildningen förekommer också individuella studieplaner som upprättas mellan elev och lärare.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Rebecca Rosenberg
Sidan uppdaterad den 18 september 2018

Kontakt

Vägledningscentrum
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 00

Mer information