JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Avfall och återvinning

Kommunalt hushållsavfall

Varje kommun ansvarar enligt lag för att hushållsavfallet samlas in och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Hushållen, dvs du själv, är skyldiga att följa de lokala föreskrifterna. Detta innebär att du måste sortera avfallet och lämna respektive avfallsslag på rätt ställe.

Under oktober 2018 infördes ett nytt källsorteringssystem i Laholms kommun för att kunna samla in och bearbeta mer av det material som annars skulle slängas som avfall. Avfallet hämtas av kommunens entreprenör Olssons.

Sophämtningen under jul- och nyårshelgen 2020/2010

Kommande jul- och nyårshelg är lite speciell med tanke på att 2020 innehåller 53 veckor. Den extra veckan ingår inte det ordinarie avfallabonnemanget. Läs därför vidare vad som gäller för just er hämtning. Under vecka 47 och 48 kommer ni att få en hängare på ert kärl i samband med tömning med samma information som nedan om vad som gäller. 

V 52
(21/12 - 27/12)
Måndag – Tisdag – Onsdag - kärlen töms som vanligt
Ordinarie tömningsdag Torsdag 24/12Töms måndag 28/12
Ordinarie tömningsdag Fredag 25/12Töms tisdag 29/12

V 53
(28/12 – 3/1)
Ingen ordinarie tömning utförs!
Extra tömning kan beställas. Dock före den 15/12. En extra tömning kostar 125 kr per kärl.
Beställning görs på telefonnummer 0430-153 42 #2 eller på avfallsservice@laholm.se.

V 1
(4/1 – 10/1)
Ordinarie tömningsdag Måndag 4/1Töms onsdag 30/12
Ordinarie tömningsdag Tisdag 5/1Töms måndag 4/1
Ordinarie tömningsdag Onsdag 6/1Töms tisdag 5/1
Torsdag – Fredag
- kärlen töms som vanligt

För er som har SMS-avisering kommer påminnelse om tömningsdagen som vanligt.

Producentansvar- förpackningsmaterial

I vissa fall är det producenten som ansvarar för insamling och behandling av det avfall som uppstår från produkten.

Vill du veta mer om sortering av dessa material, exempelvis plast, däck, papper klicka på länkarna till höger.

Ansvaret innebär att producenterna skall se till att det finns lämpliga insamlingssystem, och bekosta dessa. Producenterna skall också
se till att materialet omhändertas på ett, ur miljösynpunkt, godtagbart sätt.

Det är viktigt att sortera avfallet så att det hamnar på rätt plats, exempelvis får inte förpackningar, elavfall, tidningar slängas tillsammans med det brännbara avfallet .

Vem är avfallsproducent? 

Den som bedriver verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 17 november 2020