Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Förstora bilden - DSC_0378.jpg

Kommunalt hushållsavfall

Varje kommun ansvarar enligt lag för att hushållsavfallet samlas in och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Hushållen, dvs du själv, är skyldiga att följa de lokala föreskrifterna. Detta innebär att du måste sortera avfallet och lämna respektive avfallsslag på rätt ställe.

I Laholms kommun införs ett nytt källsorteringssystem i oktober 2018 för att kunna samla in och bearbeta mer av det material som annars skulle slängas som avfall. Avfallet hämtas av kommunens entreprenör Olssons.

Administration av renhållningsärenden sker på Planeringskontoret. Har du frågor angående hämtning, taxor, avgifter, abonnemang etc kan du ringa 0430-15342 där du får olika knappval.

Producentansvar- förpackningsmaterial

I vissa fall är det producenten som ansvarar för insamling och behandling av det avfall som uppstår från produkten.

Vill du veta mer om sortering av dessa material, exempelvis plast, däck, papper klicka på länkarna till höger.

Ansvaret innebär att producenterna skall se till att det finns lämpliga insamlingssystem, och bekosta dessa. Producenterna skall också
se till att materialet omhändertas på ett, ur miljösynpunkt, godtagbart sätt.

Det är viktigt att sortera avfallet så att det hamnar på rätt plats, exempelvis får inte förpackningar, elavfall, tidningar slängas tillsammans med det brännbara avfallet .

Vem är avfallsproducent? 

Den som bedriver verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 30 oktober 2018