Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Förstora bilden - matavfallsbild till webben.jpg

Kommunalt hushållsavfall

Varje kommun ansvarar enligt lag för att hushållsavfallet samlas in och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Hushållen, dvs du själv, är skyldiga att följa de lokala föreskrifterna. Detta innebär att du måste sortera avfallet och lämna respektive avfallsslag på rätt ställe.

Under oktober 2018 infördes ett nytt källsorteringssystem i Laholms kommun för att kunna samla in och bearbeta mer av det material som annars skulle slängas som avfall. Avfallet hämtas av kommunens entreprenör Olssons.

Producentansvar- förpackningsmaterial

I vissa fall är det producenten som ansvarar för insamling och behandling av det avfall som uppstår från produkten.

Vill du veta mer om sortering av dessa material, exempelvis plast, däck, papper klicka på länkarna till höger.

Ansvaret innebär att producenterna skall se till att det finns lämpliga insamlingssystem, och bekosta dessa. Producenterna skall också
se till att materialet omhändertas på ett, ur miljösynpunkt, godtagbart sätt.

Det är viktigt att sortera avfallet så att det hamnar på rätt plats, exempelvis får inte förpackningar, elavfall, tidningar slängas tillsammans med det brännbara avfallet .

Vem är avfallsproducent? 

Den som bedriver verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 17 december 2019

Kontakt

Kundtjänst Avfall/Slam

Kundtjänst Avfall/Slam
Direkt: 0430-153 42

Telefontider: Måndag-fredag kl. 09.00-12.00

Knappval:

1) Frågor gällande flerfackssystemet

2) Hämtningar och extrabeställningar gällande avfall - Ohlssons i Landskrona

3) Frågor gällande hämtningar och extrabeställningar av slam och slamtömning - Slamsugningstjänst AB / Olssons Åkeri Skottorp

4) Abonnemang och ägarbyten

5) Fakturor och övriga frågor

Återvinningscentral

Ahla återvinningscentral
Direkt: 0430-151 38

Länkar