Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Avfall och återvinning

Förstora bilden - matavfallsbild till webben.jpg

Kommunalt hushållsavfall

Varje kommun ansvarar enligt lag för att hushållsavfallet samlas in och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Hushållen, dvs du själv, är skyldiga att följa de lokala föreskrifterna. Detta innebär att du måste sortera avfallet och lämna respektive avfallsslag på rätt ställe.

Under oktober 2018 infördes ett nytt källsorteringssystem i Laholms kommun för att kunna samla in och bearbeta mer av det material som annars skulle slängas som avfall. Avfallet hämtas av kommunens entreprenör Olssons.

Producentansvar- förpackningsmaterial

I vissa fall är det producenten som ansvarar för insamling och behandling av det avfall som uppstår från produkten.

Vill du veta mer om sortering av dessa material, exempelvis plast, däck, papper klicka på länkarna till höger.

Ansvaret innebär att producenterna skall se till att det finns lämpliga insamlingssystem, och bekosta dessa. Producenterna skall också
se till att materialet omhändertas på ett, ur miljösynpunkt, godtagbart sätt.

Det är viktigt att sortera avfallet så att det hamnar på rätt plats, exempelvis får inte förpackningar, elavfall, tidningar slängas tillsammans med det brännbara avfallet .

Vem är avfallsproducent? 

Den som bedriver verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: NDI
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan granskad den 5 februari 2020

Kontakt

Kundtjänst Avfall/Slam
Direkt: 0430-153 42

Knappval:
--------------------------------------------------

2) Utebliven hämtning, extrabeställning eller övriga frågor gällande hushållsavfall och grovavfall - Ohlssons i Landskrona, kundtjänsten öppen vardagar 8-16, 

laholm.renhallning@ohlssons.se
--------------------------------------------------

3) Beställning och frågor gällande slamtömning - Slamsugningstjänst AB/Olssons Åkeri Skottorp, kundtjänsten öppen vardagar 8-16 
--------------------------------------------------

4) Ägarbyten, faktura- och abonnemangsfrågor - Laholms kommun, kundtjänsten öppen vardagar 9-12, 

avfallsservice@laholm.se  
--------------------------------------------------

Länkar