Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Förstora bilden - DSC_0378.jpg

Kommunalt hushållsavfall

Varje kommun ansvarar enligt lag för att hushållsavfallet samlas in och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Hushållen, dvs du själv, är skyldig att följa de lokala föreskrifterna. Detta innebär att du måste sortera avfallet och lämna respektive avfallsslag på rätt ställe.

I Laholms kommun har vi hos de flesta hushållen enbart hämtning av brännbart hushållsavfall, avfallet hämtas av kommunens entreprenör SUEZ (Sita). 

Vill du se när just ditt kärl kommer att tömmas, klicka på Tömningsschema hushållsavfall 2018 till höger.

Administration av renhållningsärenden sker på Planeringskontoret. Har du frågor angående taxor, avgifter, abonnemang etc kan du ringa till Medborgarkontoret.

Producentansvar- förpackningsmaterial

I vissa fall är det producenten som ansvarar för insamling och behandling av det avfall som uppstår från produkten.

Vill du veta mer om sortering av dessa material, exempelvis plast, däck, papper klicka på länkarna till höger.

Ansvaret innebär att producenterna skall se till att det finns lämpliga insamlingssystem, och bekosta dessa. Producenterna skall också
se till att materialet omhändertas på ett ur miljösynpunkt godtagbart sätt.

Det är viktigt att sortera avfallet så att det hamnar på rätt plats, exempelvis så får inte förpackningar, elavfall, tidningar slängas tillsammans med det brännbara avfallet .

OBS! Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB sköter återvinningsstationerna med containrar för förpackningsmaterial och papper. 
De nås på tel 0200-88 03 11.

Vem är avfallsproducent? 

Den som bedriver verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 18 juni 2018