JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Ahla återvinningscentral / Avfall till deponi

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Avfall till deponi

Målsättningen är att enbart det som inte kan behandlas på annat sätt får läggas på deponi. I första hand ska avfallet återanvändas/återvinnas eller ge energi.

Avfall som ska deponeras måste ha genomgått en grundläggande karakterisering. Det är avfallsproducentens ansvar att genomföra karakteriseringen och dokumentera resultaten. Dokumentet ska finnas med på transporten till deponin.

Asbesthaltigt avfall har särskilda regler och måste alltid vara förpackat när det läggs på deponin så att det inte finns risk att det dammar. Asbesthaltigt avfall ska levereras vardagar före kl. 15 så att det tippade materialet kan täckas direkt efter lossning. Föranmäl er ankomst på telefon 0430-151 38.

Karakteriseringen ska innefatta:

  • Avfallets källa och ursprung
  • Vilken eller vilka processer som givit upphov till avfallet
  • Vilken förbehandling som utförts innan avfallet deponeras
  • Avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper
  • Lukt, färg och fysikalisk form
  • Avfallskod enligt avfallsförordningen (2011:927)
  • Information om vilken eller vilka deponiklasser som kan ta emot avfallet
  • Eventuella säkerhetsåtgärder som kan behöva vidtas vid deponin
  • Kontroll av huruvida avfallet kan materialutnyttjas eller återvinnas

Beslutet genomförs via föreskrifter från Naturvårdsverket NFS 2004:10.
Bakgrunden till de mottagningskriterierna är EU-rådets beslut 2003/33/EG.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: RQM
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2019