JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Ahla återvinningscentral / Bygg- och rivningsavfall

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Bygg- och rivningsavfall

Det grundläggande är att avfallet ska hanteras i följande prioriteringsordning:

 1. Återanvändning
 2. Återvinning
 3. Energiutvinning
 4. Deponering 


Du vet väl om att den kommunalt drivna Byggåtervinningen ligger i direkt anslutning till Ahl återvinningscentral? 
Syftet med Laholms Byggåtervinning är att återbruka begagnat byggmateriel, för att spara vår miljö och natur. Här kan du alltså lämna in bygg- och rivningsavfall som sedan kan användas av någon annan. 
Mer information om Byggåtervinningen hittar du här

När du river, bygger eller bygger om ett hus ska du tänka på att sortera ut:

 • Farligt avfall och annat specialavfall
 • Asbestavfall (skall alltid förpackas så att det inte dammar)
 • Elektriska och elektroniska produkter
 • Trä- och övrigt brännbart avfall
 • Metallskrot
 • Betong, tegel m m
 • Asfalt
 • Avfall som ingår i producentansvaret

Målet är att inget annat bygg- eller rivningsavfall än asbest ska hamna på deponi. Byggnadsavfall från nybyggnation och renoveringsarbeten innehåller en blandning av olika material.

Asbesthaltigt avfall ska förpackas i tät förpackning så att det inte dammar (minst dubbla lager byggplast eller tjocka plastsäckar). Det ska tejpas igen tättslutande och vara märkt med "asbesthaltigt material". För att få lämna det på deponi måste det komma i tät förpackning eller behållare. Om avfallet inte är korrekt packat får du själv komplettera emballaget.

I dag krävs att farligt avfall och brännbart avfall separeras från annat avfall före borttransport. Det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall. Det är ofta enkelt att sortera olika metaller, som ur resurssynpunkt betyder mycket för miljön.

Mycket av det som rivs ut kan efterfrågas av andra. Äldre konstruktionsvirke samt fönster och dörrar med karm är ofta av hög kvalitet och bör därför lämnas för byggåtervinning.

Att elda gamla hus är inte tillåtet som rivningsmetod. Endast i undantagsfall kan det tillåtas efter särskild anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Det är inte heller tillåtet att elda brännbart avfall ute i det fria.

Annat avfall som uppkommer vid byggnation är schaktmassor som också bör sorteras och återanvändas.

Spridningen av farligt avfall ska minskas och avfallsmängderna som helhet ska minskas.

För företag finns mer information hos Kretsloppsrådet.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan granskad den 20 december 2022