Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning / Ahla återvinningscentral / Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall

Förstora bilden - DSC_0364.jpg

När du river, bygger eller bygger om ett hus ska du tänka på att sortera ut:

 • Farligt avfall och annat specialavfall
 • Asbestavfall (skall alltid förpackas så att det inte dammar)
 • Elektriska och elektroniska produkter
 • Trä- och övrigt brännbart avfall
 • Metallskrot
 • Betong, tegel m m
 • Asfalt
 • Avfall som ingår i producentansvaret

Målet är att inget annat bygg- eller rivningsavfall än asbest ska hamna på deponi. Byggnadsavfall från nybyggnation och renoveringsarbeten innehåller en blandning av olika material.

Asbesthaltigt avfall ska förpackas i tät förpackning så att det inte dammar (minst dubbla lager byggplast eller tjocka plastsäckar). Det ska tejpas igen tättslutande och vara märkt med "asbesthaltigt material". För att få lämna det på deponi måste det komma i tät förpackning eller behållare. Om avfallet inte är korrekt packat får du själv komplettera emballaget.

I dag krävs att farligt avfall och brännbart avfall separeras från annat avfall före borttransport. Det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall. Det är ofta enkelt att sortera olika metaller, som ur resurssynpunkt betyder mycket för miljön.

Mycket av det som rivs ut kan efterfrågas av andra. Äldre konstruktionsvirke samt fönster och dörrar med karm är ofta av hög kvalitet och bör därför lämnas för byggåtervinning.

Att elda gamla hus är inte tillåtet som rivningsmetod. Endast i undantagsfall kan det tillåtas efter särskild anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Det är inte heller tillåtet att elda brännbart avfall ute i det fria.

Annat avfall som uppkommer vid byggnation är schaktmassor som också bör sorteras och återanvändas.

Det grundläggande är att avfallet ska hanteras i följande prioriteringsordning:

 1. Återanvändning
 2. Återvinning
 3. Energiutvinning
 4. Deponering

Spridningen av farligt avfall ska minskas och avfallsmängderna som helhet ska minskas.

För företag finns mer information hos Kretsloppsrådet.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2019