JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Avfallsföreskrifter och Avfallsplan

Avfallsföreskrifter och Avfallsplan 2018-2022

Riksdagen beslutade år 1990 att kommunerna ska ta fram kommunala avfallsplaner enligt miljöbalken 15 kap. 41 §. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för kommunen.

Hela kommunens planering för omhändertagandet av avfall omfattas av avfallsplanen medan kommunens föreskrifter reglerar hur avfallshanteringen ska ske. Avfallshanteringen i kommunen är avgiftsfinansierad och regleras via avfallstaxa. Avfallsföreskrifterna för Laholms kommun antogs av Kommunfullmäktige 30 november 2021.

 

Avfallsplanens tre målområden

I avfallsplanen har målformuleringarna uppdaterats och reviderats. Tre huvudsyften har definierats till att:

  • Avfall ska ses som resurs
  • Hålla Laholm rent
  • uppnå en Säker avfallshantering

De tre huvudsyftena har tillhörande mål och delmål där åtgärder för att uppnå målen och ansvarig enhet hos kommunen.

Avfall ska ses som resurs

Mål 1: Ökad återanvändning och återvinning

Mål 2: Förebygga att avfall uppkommer

Hålla Laholm rent

Mål 3: Minska nedskräpningen

Säker avfallshantering

Mål 4: Resurseffektiv avfallshantering Mål 5: Minska deponiernas miljöbelastning

Åtgärderna i det nuvarande planförslaget omfattar bland annat införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall, att lakvatten och dagvatten ska behandlas lokalt på Ahladeponin och att sluttäckning av delar av Ahladeponin ska utföras.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 20 december 2022