JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Avfallsföreskrifter och Avfallsplan

Avfallsföreskrifter och Avfallsplan 2018-2022

Riksdagen beslutade år 1990 att kommunerna ska ta fram kommunala avfallsplaner enligt miljöbalken 15 kap. 41 §. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för kommunen.

Hela kommunens planering för omhändertagandet av avfall omfattas av avfallsplanen medan kommunens föreskrifter reglerar hur avfallshanteringen ska ske. Avfallshanteringen i kommunen är avgiftsfinansierad och regleras via avfallstaxa. Avfallsföreskrifterna och Avfallsplanen 2018-2022 för Laholms kommun antogs av Kommunfullmäktige 27 november 2018.

 

Granskning/samråd pågår för renhållningsordningens avfallsföreskrifter för Laholms kommun 2022 mellan 1 september och 30 september 2021.

Kommunen inbjuder allmänheten, kommunala nämnder, myndigheter och andra externa aktörer att inkomma med synpunkter.

Under rubriken Dokument ligger tillhörande dokument. Använd gärna mallen för inlämnande av synpunkter.

 

Avfallsplanens tre målområden

I avfallsplanen har målformuleringarna uppdaterats och reviderats. Tre huvudsyften har definierats till att:

  • Avfall ska ses som resurs
  • Hålla Laholm rent
  • uppnå en Säker avfallshantering

De tre huvudsyftena har tillhörande mål och delmål där åtgärder för att uppnå målen och ansvarig enhet hos kommunen.

Avfall ska ses som resurs

Mål 1: Ökad återanvändning och återvinning

Mål 2: Förebygga att avfall uppkommer

Hålla Laholm rent

Mål 3: Minska nedskräpningen

Säker avfallshantering

Mål 4: Resurseffektiv avfallshantering Mål 5: Minska deponiernas miljöbelastning

Åtgärderna i det nuvarande planförslaget omfattar bland annat införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall, att lakvatten och dagvatten ska behandlas lokalt på Ahladeponin och att sluttäckning av delar av Ahladeponin ska utföras.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 24 januari 2019