JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Avfallstaxa 2022

Avfallstaxa 2022

Höjning av taxan

Avfallstaxan 2022 ska fortsatt möta de investeringar som gjorts de senaste
åren i samband med byte av insamlingssystem, byggnation av omlastningsstation
och lakvattenreningsanläggning, sluttäckning av halva deponin samt införande av passersystem.
Som tidigare kommer taxan att styras mot att det ska vara mer lönsamt
att sortera och ha hämtning av matavfall samt förpackningsmaterial,
medan det ska vara dyrare att ha hämtning av osorterat
restavfall. Avgiftshöjning är till för att möta finansieringsbehovet.

Avgiftshöjning höjningen är utfördelad på flera olika delar av taxan varav de största posterna är:

- Grundavgiften
- Rörliga hämtningsdelen för 4-fack
- Slam
- Trädgårdsavfall

Total årlig avgift för ett 4-facksabonnemang för 2022

Permanentboende: 2 709 kr

Fritidsboende: 2 055 kr

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 17 januari 2022