JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Avfallstaxa 2023

Avfallstaxa 2023

Höjning av taxan

Avfallstaxan 2023 ska fortsatt möta de investeringar som gjorts de senaste
åren i samband med byte av insamlingssystem, byggnation av omlastningsstation
och lakvattenreningsanläggning, sluttäckning av halva deponin, passersystem på Ahla ÅVC, samt nu även införandet av 4-facksinsamling i Gamleby.
Som tidigare kommer taxan att styras mot att det ska vara mer lönsamt
att sortera och ha hämtning av matavfall samt förpackningsmaterial,
medan det ska vara dyrare att ha hämtning av osorterat
restavfall. Avgiftshöjning är till för att möta finansieringsbehovet.

Avgiftshöjningen är utfördelad på flera olika delar av taxan varav de största posterna är:

- Grundavgiften för villa/lägenhet

- Den rörliga hämtningsavgiften för bland annat 4-fackskärl och containrar    

- Slamtömning

Total årlig avgift för ett 4-facksabonnemang för 2023

Permanentboende: 3 001 kr

Fritidsboende: 2 299 kr

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 2 januari 2023