JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Företagens avfall

Företagens avfall

Nu ska även företagen sortera ut tidningar och matavfall

Från och med den 1 januari 2022 utökas kommunernas avfallsansvar med insamling av utsorterat matavfall och tidningar. I Laholm innebär det att insamlingen ska ske på tomten i separat kärl och det gäller för såväl företag som villor och flerfamiljshus. Behållarna för tidningarna på återvinningsstationerna tas bort vid årsskiftet.

Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska upphöra att gälla den 31 december 2001. Ansvaret för insamlingen och materialåtervinning för returpapper ska läggas på kommunerna från 1 januari 2022.

Detta gäller för såväl företag som villa- och flerfamiljshushåll. Krav ställs på kommunen att tillhandahålla möjligheten att samla in och ta hand om matavfall och tidningar på miljömässigt bästa sätt.

I Laholm ska detta ske fastighetsnära i separata kärl eller i kärl där det finns fack för matavfall och tidningar. Behållaren för tidningar på återvinningsstationer kommer tas bort före årsskiftet av den aktör som inte längre är ansvarig för dess insamling (Förpacknings-och tidningsinsamlingen, FTI). Behållare för returpapper kommer finnas kvar på Ahla återvinningscentral.

Vad innebär detta för företag och verksamheter?

Om det i verksamhetens personalutrymmen och kontor uppstår:

  • Restavfall
  • Tidningar
  • Matavfall

Så ska dessa fraktioner (benämns som hushållsavfall) sorteras ut av verksamheterna och insamlas av den som ansvarar för det kommunala avfallet. I Laholms kommun är det Avfallsenheten.

Observera att detta krav INTE gäller verksamhetsavfall.

Verksamhetsavfall = industriavfall som uppstår bland annat vid tillverkning. Materialspill från tillverkning och produktion är inte hushållsavfall. Avfallet har uppkommit genom verksamheten och inte av att människor vistats i lokalen.

Returpapper – Avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper.
Med tidningar avses tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper.
Med tidningspapper avses papper som tidningar trycks på, enligt 5§ returpappersförordningen.

Dispens från insamling av returpapper och matavfall


Dispens returpapper

  • Det uppstår inget returpapper i verksamheten
  • Endast liten mängd uppstår och returpapper samlas in via det privata renhållningsabonnemanget
  • Verksamheten bedrivs i en fastighet med andra verksamheter och har gemensam insamling av returpapper
  • Verksamheten kör själv sitt returpapper till Ahla återvinningscentral

Dispens matavfall

  • Det uppstår inget matavfall i verksamheten
  • Endast liten mängd uppstår och matavfall samlas in via det privata renhållningsabonnemanget
  • Verksamheten bedrivs i en fastighet med andra verksamheter och har gemensam insamling av matavfall

Blankett om ansökan av dispens

Dispens kan sökas genom att trycka på denna länk och ladda ner blankett.
Skriv ut och fyll i blanketten och skicka in till Avfallsservice
.

Adressuppgifter hittar du här på sidan. 

*Som ytterligare information kring avfallshanteringen kommer det med största sannolikhet komma liknande lagkrav för samtliga förpackningar (glas, plast, papper och metall) med start den 1 januari 2023

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 21 december 2022