JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Företagens avfall / Farligt avfall

Farligt avfall

Här ser ni typiska exempel på farligt avfall

FÖRETAG FÅR INTE LÄMNA FARLIGT AVFALL PÅ AHLA ÅTERVINNINGSCENTRAL!

Inom nästan alla verksamheter används produkter och kemikalier som ger upphov till farligt avfall.

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall, utan har särskilda bestämmelser. Företagen har ansvar för att det farliga avfallet samlas in på rätt sätt så att inte människor och miljö kommer till skada. Farligt avfall får endast transporteras av den som har särskilt tillstånd för detta. Det är också avfallslämnarens skyldighet att kontrollera att den som tar emot avfallet har tillstånd.

Exempel på farligt avfall:
Olja, färg, lack, lim, lösningsmedel, bekämpningsmedel, frätande ämnen, kemikalier, kvicksilverhaltigt material, lysrör, lågenergilampor och tryckimpregnerat trä. En fullständig förteckning över farligt avfall finns i bilagan till avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Transport av farligt avfall

Farligt avfall ska transporteras av företag med särskilt tillstånd, men visst farligt avfall får man själv transportera efter anmälan till länsstyrelsen.

Elavfall

För information om el-avfall som ingår i producentansvaret besök El-kretsen på www.el-kretsen.se

Avlämnarintyg

För att du som företag/verksamhet ska kunna lämna el-avfall på Ahla ÅVC krävs det ett avlämnarintyg från El-Kretsen.
Intyget ger verksamheten rätt att lämna hushållsliknande el-avfall.                 Exempelvis; kyl/frys, batterier, lysrör eller TV-apparater.
Intyget gäller endast för en sorts avfall och för ett tillfälle. Kom ihåg att ta med dig ett intyg vid varje tillfälle och för varje avfalltyp.

Varför avlämnarintyg?

Regeringen har infört de nya reglerna för att kunna kontrollera hur farligt avfall hanteras och transporteras inom landet. Det innebär att alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera sin hantering av elavfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Hur får jag ett intyg?

  •  Ansök om ett avlämnarintyg på El-Kretsens webbplats www.el-kretsen.se/avlämnarintyg
  • Intyget kommer per e-post, skriv ut och ta med det och el-avfallet.
  • Ge personalen på ÅVC:n ditt avlämnarintyg och visa ditt el-avfall
  • Personalen kontrollerar ditt avlämnarintyg och el-avfallet
  • Lämna ditt avfall på anvisad plats
  • Personalen på ÅVC:n har rätt att neka dig att lämna ditt el-avfall om du inte har korrekta och fullständiga uppgifter

 

Fyll i formulär för att ansöka om ett avlämnarintyg

På El-Kretsens webbplats finns ett digitalt formulär där du fyller i uppgifterna kring el-avfallet du vill lämna. På el-kretsens hemsida finns även mer information om rapportering av el-avfall.

Batterier

Alla batterier ska samlas in. Detta för att få en säker utsortering av miljöfarliga batterier som innehåller tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly.

Asbest

Asbest har bland annat använts i byggnadsmaterial. För hantering av asbest gäller speciella regler av hänsyn till arbetsmiljön. Asbestavfall ska vara förpackat och märkt ”Dammet är farligt vid inandning. Innehåller asbest”
Viktigt att förpacka avfallet så att det inte dammar vid lossning.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 21 december 2022