JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Företagens avfall / Farligt avfall

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Farligt avfall

Här ser ni typiska exempel på farligt avfall

Inom nästan alla verksamheter används produkter och kemikalier som ger upphov till farligt avfall.

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall, utan har särskilda bestämmelser. Företagen har ansvar för att det farliga avfallet samlas in på rätt sätt så att inte människor och miljö kommer till skada. Farligt avfall får endast transporteras av den som har särskilt tillstånd för detta. Det är också avfallslämnarens skyldighet att kontrollera att den som tar emot avfallet har tillstånd. Ahla återvinningscentral tar inte emot farligt avfall från verksamheter.

Exempel på farligt avfall:
Olja, färg, lack, lim, lösningsmedel, bekämpningsmedel, frätande ämnen, kemikalier, kvicksilverhaltigt material, lysrör, lågenergilampor och tryckimpregnerat trä. En fullständig förteckning över farligt avfall finns i bilagan till avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Transport av farligt avfall

Farligt avfall ska transporteras av företag med särskilt tillstånd, men visst farligt avfall får man själv transportera efter anmälan till länsstyrelsen.

Elavfall

För el-avfall som ingår i producentansvaret kontakta El-kretsen lättast genom deras webplats. 

Batterier

Alla batterier ska samlas in. Detta för att få en säker utsortering av miljöfarliga batterier som innehåller tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly.

Asbest

Asbest har bland annat använts i byggnadsmaterial. För hantering av asbest gäller speciella regler av hänsyn till arbetsmiljön. Asbestavfall ska vara förpackat och märkt ”Dammet är farligt vid inandning. Innehåller asbest”
Viktigt att förpacka avfallet så att det inte dammar vid lossning.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: OGS
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 30 april 2019