JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Företagens avfall / Övrigt avfall

Övrigt avfall

Allt som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas, utnyttjas för energiutvinning och i sista hand deponeras.

Så ska avfallet tas omhand

Material och produkter som omfattas av producentansvar

Producentansvar innebär att den som tillverkar eller importerar en produkt också ansvarar, fysiskt och ekonomiskt, för att ta hand om produkten då den blir avfall.

Producentansvar gäller för:

 • wellpapp
 • pappersförpackningar
 • plastförpackningar
 • mjukplast
 • frigolit
 • metallförpackningar
 • glas (färgat och ofärgat)
 • elektriska och elektroniska produkter
 • träförpackningar
 • däck
 • batterier
 • bilar
 • glödlampor och vissa belysningsarmaturer
 • vissa radioaktiva strålkällor
 • läkemedel

Er leverantör ska kunna redovisa var materialet ska återlämnas. Är ni producent ska ni tillhandahålla retursystem för era kunder, eget eller genom anslutning till producentansvarsföretag.

Förpackningar av papper, plast och metall

För hämtning vid sin verksamhet kan ni anlita en avfallstransportör för att skicka materialet till återvinning.

Har ni mindre mängder förpackningar och vill transportera det själva kan ni lämna det på Ahla återvinningscentral. Dit kan ni köra max 1 m3 per materialslag och tillfälle.

Hushållsavfall

Hushållsavfall får enbart hämtas av kommunens entreprenör. Förpackningar och annat avfall med producentansvar ska sorteras separat och lämnas till återvinning.

Exempel på hushållsavfall: Städavfall och köksavfall från personalutrymmen, wc, matsal, kontor med mera.

Träavfall

Träavfall återanvänds eller utnyttjas som energi. Endast torrt och obehandlat virke får eldas i egen panna, dvs inte målat eller tryckimpregnerat virke och spånskivor. Exempel på träavfall:
Brädor och övrigt trämaterial som uppstår vid byggnation eller rivning, grenar och grövre trädgårdsavfall.

Organiskt avfall

Avfall som kan ska rötas och komposteras. Det ger en energirik gas och är ett bra jordförbättringsmedel. Matavfall från alla typer av verksamheter ska sorteras ut. 

Brännbart avfall

Material som är svåra att sortera eller som är förorenat kan användas som bränsle i förbränningsanläggningar. Exempel på brännbart avfall är smutsigt papper och plast. Brännbart avfall är förbjudet att deponera. Det ska sorteras ut där det uppkommer.
Obeservera att förpackningar, däck och övrigt som omfattas av producentansvaret, ska sorteras separat.

Obrännbart avfall

Obrännbart avfall är t.ex. isoleringsmaterial, maskindelar, metaller, sten, skrot, glas, porslin och betong. Det obrännbara avfallet sorteras och allt som är återanvändbart och återvinningsbart tas tillvara.  Skrot- och metallmaterial återvinns och sten, grus och sand kan användas till fyllnadsmassor.

Eget omhändertagande kräver prövning

Allt eget omhändertagande av avfall, t ex genom eldning, ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. I anmälan ska ni redovisa hur det ska tas om hand och var för ni väljer en viss metod. Miljöbästa teknik ska användas.

Lagar och bestämmelser

 • Laholms föreskrifter om avfallshantering
 • Miljöbalken 1998:808 15 kapitlet ”Avfall och producentansvar” med tillhörande förordningar
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 21 december 2022