JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Allmänna frågor / Avgiften för gångavstånd, följer den med i det nya abonnemanget?

Avgiften för gångavstånd, följer den med i det nya abonnemanget?

Har du ett abonnemang med gångavstånd i det gamla systemet följer detta automatiskt med till det nya. Avgiften för gångavståndet förändras emellertid från och med den 1 januari 2019.

Gångavstånd är den kortaste vägen mellan kärlens placering och den plats där sopbilen stannar, så kallad angöringsplats. Om sopbilen får köra in på fastigheten mäts gångvägen från den plats där fordonet kan stanna till kärlens placering.

Är gångavståndet mer än 2,5 meter får du betala en extra avgift. Lägsta avgift gäller för sträckan 2,5-10 meter. Är avståndet mer än 10 meter och upp till 25 meter är avgiften högre.

Betalar du idag för gångavstånd men vill slippa denna extra avgift, ska du kontakta Laholms kommun senast den 31 december. I annat fall löper abonnemanget på som vanligt.

Förtydliganden av alternativa uppställningar finns bland dokumenten på den här sidan.

/link/718cce6fc7674073af0f4b0b7487fb0b.aspx?epslanguage=sv