JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Allmänna frågor / Har Laholm hög eller låg renhållningtaxa jämfört med andra kommuner?

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Har Laholm hög eller låg renhållningtaxa jämfört med andra kommuner?

Jämfört med samtliga kommuner i Sverige har Laholm en låg taxa. Se jämförelsen.

En anledning till att Laholm ligger lågt kan vara att många kommuner infört nya mer miljömässigt bättre insamlingssystem än vanliga kärl, som exempelvis sopsug, fyrfackskärl och optisk sortering vilket Laholm ännu inte gjort. Nytt insamlingssystem medför ofta investeringar på ett eller annat sätt vid införandet. Långsiktigt kan det dock medföra mindre kostnader. Som exempel på detta kan nämnas Karlstad som kommer att sänka renhållningstaxan på grund av god utsortering av hushållsavfallet. Detta ger lägre behandlingskostnader och därmed lägre renhållningstaxa.

/link/718cce6fc7674073af0f4b0b7487fb0b.aspx?epslanguage=sv