JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Allmänna frågor / Kommer min avgift för sophämtning att höjas då det nya insamlingssystemet införs?

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommer min avgift för sophämtning att höjas då det nya insamlingssystemet införs?

Beslut för ny renhållningstaxa efter införandet av det nya insamlingssystemet är inte taget. För att införa detta insamlingssystem måste ett antal investeringar göras - i nya och fler kärl, omlastningsstation och dyrare insamlingsfordon men långsiktigt kommer systemet att medföra intäkter och besparingar. Intäkter kommer från försäljning av förpackningar och tidningar och besparingar i form av mindre kostnader för mindre mängder avfall till förbränning med bättre transportlogistik. Sannolikt blir därför att taxan kommer att höjas i ett inledande skede.

När investeringarna är avskrivna kommer det nya insamlingssystemet vara ekonomiskt fördelaktigt. Att tillägga är att nytt insamlingssystem är en nödvändighet utifrån målsättningar på utsortering av matavfall. Alla alternativa insamlingssystem har investeringskostnader. Flerfackssystemet är att betrakta som det mest långsiktigt kostnadseffektiva alternativet.

/link/718cce6fc7674073af0f4b0b7487fb0b.aspx?epslanguage=sv