JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Kärl

Kärl

Tömning

 • Kan man ha ett gemensamt kärl med grannen?

  Det finns möjlighet att dela kärlen med en granne/grannar, vilket kan vara billigare och en praktisk lösning för dig som inte har så mycket avfall. Då delas den rörliga kostnaden mellan antalet abonnenter som har del i kärlet.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Med vilket intervall töms kärlen?

  Kärl 1, med mat- och restavfall, töms med två veckors intervall och kärl 2 var fjärde vecka.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Kan tömningsintervaller förlängas/förkortas?

  Nej, det kan det inte. Ordinarie hämtningsintervall för kärl 1 är varannan vecka och för kärl 2 var fjärde vecka. För att inte omfattas av ordinarie hämtningsintervall måste man ansöka hos, och få en beviljan av, miljökontoret i kommunen, vilket görs vid undantag eller om det finns särskilda skäl till befrielse. Ett alternativ till längre hämtningsintervall, för dig som inte har så mycket avfall, kan vara att dela kärl med en granne.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Hur töms kärlen?

  Flerfackskärlen töms i en flerfacksbil, där varje avfallstyp har ett eget fack. De två olika kärlen töms aldrig i samma bil, utan av olika bilar på olika turer.    

  När sopbilen ska lasta av sitt avfall görs detta också var för sig. Från ett fack pressas exempelvis plastförpackningar ut i en container för plast, från ett annat pressas pappersförpackningar ut i en container för papper osv.

  Se gärna på filmen "Tömningsfordon" i filmarkivet, där det ovan beskrivna visas.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Kan man ansöka om uppehåll i tömningen?

  För att kunna ansöka om uppehåll i tömning av hushållsavfall får fastigheten inte användas under minst 12 månader och det får inte bli något avfall.
  Endast enstaka korta besök för att se till fastigheten får ske och man får inte övernatta.

  Blankett för att ansöka om detta finns här:
  Blankett för ansökan om uppehåll av tömning

  Uppdaterad den 20 december 2022

Kärl

 • Hur stora är de ny kärlen?

  De två fyrfackskärlen upptar knappt 2 . Med måtten 2 m bredd, 1 m djup och 2 m höjd finns det gott om utrymme kvar för dig och hämtaren.

  Kärlens mått är: höjd: 112 cm, höjd med uppfällt lock 178 cm, djup (upptill) 87 cm, bredd sarg 75 cm, bredd hjul: 77 cm.

  Rekommenderat utrymme:

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Sänks taxan om jag komposterar?

  Det är fortfarande tillåtet att ha hemkompostering men den kommer inte att vara subventionerad i den nya renhållningstaxan gällande flerfackssystemet. Detta för att kommunen förespråkar produktion av biogas framför produktion av jord utav det organiska avfallet. Ansökan om tillstånd för hemkompostering ska som förut ske till miljökontoret.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Kan jag få hämtat grovavfall?

  Varje hushåll erbjuds insamling av grovavfall i sitt område upp till 6 ggr/år. Max 10 kolli per tillfälle och avfallet ska vara hanterbart av en person. Beställs direkt via entreprenören för insamling av hushållsavfall.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Vad menas med grovavfall?

  Skrymmande avfall som inte rymms i ordinarie kärl och som uppkommer vid normalt boende, exempelvis möbler och cyklar.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Var lämnar jag mitt farliga avfall?

  Farligt avfall kan lämnas på Ahla återvinningscentral eller i de insamlingsskåp som finns utplacerade i kommunen. ICA i Våxtorp, Coop i Knäred, Maxi i Mellbystrand och i Stadshusets entré.

  Uppdaterad den 20 december 2022

Sortering

 • Hur ser kärlens fackindelning ut?

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Kan jag ändra fackindelningen?

  Nej, detta för att avfallet ska hamna i rätt fack i hämtningsfordonet.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Vad ska vara förpackat?

  Matavfallet ska förpackas i kompostpåsar som delas ut av kommunen. Restavfallet ska vara förpackat i plastpåsar som kunden själv står för. Resterande fraktioner ska läggas i kärlet utan emballage.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Hur noga ska förpackningarna rengöras?

  Många förpackningar räcker att bara tömma och skölja ur. De behöver inte rengöras för återvinningens skull utan av hygieniska skäl. Främst för att de inte ska ge upphov till dålig lukt, men även mot skadedjur under tiden de mellanlagras och transporteras.

  Energiåtgången för att diska ur förpackningarna äter inte upp miljönyttan med återvinningen. Nej, så mycket energi går det inte åt att rengöra en förpackning. För att inte slösa energi är det naturligtvis bra att inte rengöra förpackningarna under rinnande varmvatten.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Hur gör man med wellpapp?

  Försök att riva sönder det och lägg det bland pappersförpackningar. Om det är stora kartonger kan de alltid lämnas på Ahla återvinningscentral eller på de återvinningsstationer som finns utplacerade i kommunen.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Vad gör vi om facket för restavfall inte räcker till?

  Se först och främst över sorteringen så att allt sorteras ut på rätt sätt. Om du fortfarande har problem så finns det möjlighet att vid sidan av sina två flerfackskärl, beställa ett extra 190 liters kärl för enbart brännbart restavfall.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Får jag slänga annat glas än förpackningar i fraktionerna för glas? Vad gör jag med andra glasföremål?

  I fraktionerna för glas får endast glasburkar och glasflaskor slängas. För fönsterglas finns särskild insamling på Ahla återvinningscentral. Annat glas som inte är förpackningar ska slängas bland utfyllnadsmaterial på återvinningscentralen.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Hur hantera utsorteringen av matavfall?

  Vid utsortering av matavfall kan olägenheter uppstå såsom larver, flugor och lukt. Detta kan du själv minska med dessa tips:

  • Vid normal temperatur kan påsen stå under diskbänken i 2-3 dagar, men vid varmare temperatur så byt påse varje dag
  • Var noga med att försluta påsen ordentligt
  • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan det slängs i påsen och torrskala grönsaker
  • Lite ättika eller trädgårdskalk runt kärlkanterna och på botten av papperspåsarna kan ge en fräsch doft och hålla flugorna borta                                                              
  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Kan jag använda plastpåse till matavfallet?

  Nej, det kan du inte. Mottagningsanläggningen där vi lämnar matavfallet kan inte hantera plast och bioplast. Det är viktigt att matavfallet är rätt sorterat.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Ingår kompostpåsar till matavfallet i abonnemanget?

  Kompostpåsar och påshållare ingår i abonnemanget. När påsarna är slut så klämmer du en tom påse i locket på kärlet vid tömning och chauffören lämnar av nya. Får du inga nya påsar? Lastbilen har begränsat med plats för påsar och de kan ta slut under rundans gång. Det går även bra att hämta fler påsar på Ahla Återvinningscentral. 

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Kan jag sätta extra hinkar/behållare med det jag inte får plats med bredvid kärlet?

  Nej, det går inte. Insatserna i kärlet töms högst upp i bilen med hjälp av en hävarm. Chaufförerna kan inte tömma hinkar där uppe för hand.

  Uppdaterad den 20 december 2022
 • Hur kan jag rengöra kärlet?

  Som fastighetsägare är du ansvarig för sopkärlen, och därför är det viktigt att du tar hand om kärlen och är rädd om dem. Du ansvarar också själv för rengöring av kärlen.

  Ett tips är att tvätta kärlen invändigt då och då efter tömning. Skölj ordentligt med vatten och skura med borste. Använd inga rengöringsmedel eller kemikalier. Häll gärna några droppar ättika i kärlen efteråt. Det tar bort dålig lukt och håller flugorna borta. Du kan även strö lite vanlig trädgårdskalk runt kanterna på kärlen och i botten. Flugorna trivs varken i basisk eller sur miljö.

  Uppdaterad den 20 december 2022
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 14 september 2018