JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Kärl / Vem ska bekosta ny plats för nya kärl på tomten?

Vem ska bekosta ny plats för nya kärl på tomten?

Avfallshantering är helt styrt av lagstiftning där de olika rollerna kring ansvarsfördelningen är tydlig. Det är fastighetsinnehavaren som ansvarar och bekostar installation och underhåll av inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Detta ansvar regleras i 15 § i kommunens avfallsföreskrifter som beslutades av kommunens fullmäktige den 26 augusti 2014. Då nya föreskrifter upprättas kommer det att regleras även där på samma sätt. Detta är ett allmänt utbrett ställningstagande i landets kommuner.  

/link/4328ec59d7924d35a1136df36ca1a52f.aspx?epslanguage=sv