JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Kärl / Vem ska bekosta ny plats för nya kärl på tomten?

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Vem ska bekosta ny plats för nya kärl på tomten?

Avfallshantering är helt styrt av lagstiftning där de olika rollerna kring ansvarsfördelningen är tydlig. Det är fastighetsinnehavaren som ansvarar och bekostar installation och underhåll av inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Detta ansvar regleras i 15 § i kommunens avfallsföreskrifter som beslutades av kommunens fullmäktige den 26 augusti 2014. Då nya föreskrifter upprättas kommer det att regleras även där på samma sätt. Detta är ett allmänt utbrett ställningstagande i landets kommuner.  

/link/4328ec59d7924d35a1136df36ca1a52f.aspx?epslanguage=sv