Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall

Hushållens avfall

Den 1 oktober rullade de första flerfackskärlen ut i kommunen. Till julafton ska alla 8 500 villahushåll i kommunen ha fått sina nya flerfackskärl. 

Information i brevlådan innan kärlen kommer

På en ort kommer kärlen rullas ut i ett område i taget och det kan skilja många veckor mellan ett hushåll och ett annat beroende på var man bor. I extremfallet kan det på samma ort vara så att ett hushåll får sina kärl första veckan i oktober och ett annat hushåll får sina kärl till jul. Alla hushåll får information i brevlådan när det börjar bli dags för respektive hushåll att få sina nya kärl. 

Så kommer det gå till

Ett hushåll får information i brevlådan om vilken tidsperiod (två veckor) som det gröna kärlet kommer bytas ut mot de nya flerfackskärlen. Under denna tvåveckorsperiod kommer först sopbilen och tömmer det gröna kärlet som ska ersättas. Därefter kommer ett annat fordon för att leverera de nya kärlen och samtidigt hämta det gamla gröna kärlet. De nya kärlen kommer ställas av på den plats där de i fortsättningen kommer att hämtas för tömning. Eftersom utbytet av kärlen sker med två olika fordon kommer det inte att ske samtidigt för alla fastigheter i området. Eftersom det kan ta några dagar från att det gröna kärlet töms till att de nya kärlen är på plats kan sopor läggas i det gröna kärlet tills det tas bort.

Ber om överseende

Eftersom införandet av det nya systemet är en omfattande process där många aktörer är inblandade finns en risk att den sista ordinarie tömningen av det gamla kärlet inte sker på samma dag som den brukar. På planeringskontoret ber man om överseende om detta inträffar och att man inte ringer till kommunen under de två veckorna som det gamla kärlet ska bytas ut. Detta för att alla resurser ska fokuseras på att allt ska flyta på så bra som möjligt. Den som har frågor uppmanas istället att söka svar i informationen som kommer ligga i de nya kärlen, där även påsar och hållare för matavfallet kommer ligga.

Inget annat källsorteringssystem är så effektivt 

Det nya källsorteringssystemet införs för att minska vår miljöpåverkan och öka återvinningen. Inget annat källsorteringssystem är så effektivt som flerfackskärlen vad gäller enkel hantering och sortering. Det gröna kärlet byts alltså ut mot två större med vardera fyra fack. I de tillsammans åtta facken ska abonnenten sortera ut matavfall, förpackningar av plast, metall, papper och färgat samt ofärgat glas, tidningar och till sist det restavfall som inte kan återvinnas utan går till förbränning. Kärl 1 med mat- och restavfall töms med två veckors intervall och kärl 2 töms var fjärde vecka. Vilket avfall som ska ligga i vilket fack och kärl är bestämt utifrån hygieniska faktorer och beräknad mängd som uppstår i hemmet.

Det nya källsorteringssystemet i korthet

  • Alla har skyldighet att sortera sitt avfall.
  • Färre överbelastade och nedskräpade återvinningsstationer.
  • Enkelt att göra en insats för att minska sin miljöpåverkan.
  • Spara resurser, pengar och miljön.
  • Villor får nya kärl hösten 2018.
  • Fritidshus får nya kärl våren 2019.

Insamlingsföretag

Det nya insamlingssystemet för avfall utförs av Ohlssons i Landskrona. Företaget har flera liknande uppdrag i Skåne.

Mer information i menyn

Frågor och svar, filmer, fakta om kärlen och mycket mera hittar du i menyn.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 24 januari 2019

Kontakt

Kundtjänst Avfall/Slam

Kundtjänst Avfall/Slam
Direkt: 0430-153 42

 

Öppettider: Måndag-fredag kl. 09.00-12.00

Knappval:

1) Frågor gällande flerfackssystemet

2) Hämtningar och extrabeställningar gällande avfall - Ohlssons

3) Frågor gällande hämtningar och extrabeställningar av slam och slamtömning - Slamsugningstjänst AB

4) Abonnemang och ägarbyten

5) Fakturor och övriga frågor

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

  • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
  • Torsdag klockan 07.45-17.30
  • Fredag klockan 07.45-17.00

 

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00

Dokument

Länk