Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall

Eldningsförbud och bevattningsförbud

Sedan den 23 maj råder eldningsförbud i kommunen                 Läs mer här

Sedan den 5 juni råder bevattningsförbud i kommunen              Läs mer här

Hushållens avfall

I Laholms kommun anlitas för närvarande SUEZ (Sita) för hämtning av hushållsavfall. Avfallsschema delas ut till alla som har ett sopabonnemang varje år i brevlådan eller kläms i locket på soptunnan.

Detta ingår i ditt abonnemang:

 • Hämtning av hushållssopor i kärlet vid bostaden varannan vecka. Det finns två storlekar på kärlen - 190 liter och 370 liter.
 • Grovavfall (skrymmande avfall, ej bygg- och rivningsavfall), vitvaror, elavfall och farligt avfall kan hämtas vid bostaden efter beställning, utan extra kostnad. För beställning av hämtning vid bostaden ring vår entreprenör 0430-141 70. Det går även bra att lämna grovavfall på Ahla återvinningscentral.
 • Tillgång till Ahla återvinningscentral som är öppen sex dagar i veckan. På återvinningscentralen tas allt avfall från ett hushåll emot, förutom det som du ska lägga i ditt sopkärl (brännbart och matavfall). Till Ahla är du även välkommen med bygg- och rivningsavfall.

Kostnader för behandling av avfallet och transporten till behandlingsanläggningarna ingår i ditt abonnemang.

Du kan delvis välja vilken service du vill betala för, beroende på vilket boende du har. Du kan även ansöka om vissa abonnemang.

Permanentbostad

 • 14-dagarstömning
 • veckotömning
 • gemensamt kärl med en granne (gäller bara 190 liters kärl)

 Fritidsbostad

 • 14-dagarstömning under april-september , månadstömning oktober - mars
 • 14-dagars tömning
 • gemensamt kärl med en granne (gäller bara 190 liters kärl)

Om ditt kärl är fullt finns möjlighet att ringa och beställa extra tömning mot en avgift, du når SUEZ på telefon: 0430 - 141 70

Övrig sophämtning

Kompostering / Månadstömning

Du kan få månadstömning om du komposterar allt förmultningsbart köksavfall i sluten kompostanläggning och resten av avfallet ryms i ett 190 liters kärl. Du måste anmäla kompostering och månadshämtning till miljö- och byggnadsnämnden på särskild blankett. Du kan även få reducerad taxa vid kompostering.

OBS! I och med införandet av det nya källsorteringssystemet 2018/2019, kommer möjligheten att få månadshämtning samt reducerad avgift att försvinna.

Gemensamt sopkärl

Du kan dela kärl med någon närboende eller granne om ni är högst två hushåll. Avfallsmängden får då inte vara större än att den ryms vid varje hämtningstillfälle i en gemensam avfallsbehållare av minsta storlek (190 liter).

Gemensamt hämtställe

Flera hushåll som vill dela ett visst antal avfallsbehållare eller ha en gemensam container på lämpligt ställe inom det aktuella området kan ansöka om detta.

Undantag

Nedanstående alternativ behöver du söka dispens för, det gör du på särskild blankett

Uppehåll i hämtning av sopor

Detta kan du få om fastigheten är obebodd och inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period om minst 12 månader. Med "obebodd" avses att fastigheten är obebodd och endast besöks vid enstaka tillfällen för tillsyn. Uppehåll gäller både hämtning av avfall vid fastigheten och tömning av slamavskiljare om du har egen avloppsanläggning.

Beslut om uppehåll gäller i 10 år.

Partiell befrielse från sophämtning

Befrielsen innebär hämtning av utsorterat brännbart restavfall och icke brännbart restavfall två gånger om året (för närvarande i mars och september). Resten av avfallet tar du hand om på ett miljöriktigt sätt på den egna fastigheten.

Förutsättningarna är att du :

 • komposterar allt biologiskt nedbrytbart köksavfall i sluten kompostanläggning på den egena fastigheten som till exempel blött hushållspapper, använda engångsnäsdukar, kaffesump, teblad, potatisskal, grönsaker och andra matrester
 • källsorterar det material som omfattas av producentansvaret och lämnar det där producenterna anvisat
 • sorterar ut farligt avfall, grovavfall av metall och vitvaror och lämnar dessa på Ahla återvinningsstation
 • sorterar restavfallet i brännbart och icke brännbart avfall. Restavfall är sammansatta material som inte går att kompostera och som producenterna inte har ansvar för. Brännbart restavfall är till exempel tandborste, diskborste, torktrasa av textil- och syntetmatieral, kuvert, hygienartiklar, trasiga kläder och skor, plastföremål, prydnadssaker med mera. Obrännbart restavfall är till exempel trasigt porslin och husgeråd, rakblad med mera.

Beslut om partiell befrielse gäller i 10 år. Du betalar en engångsavgift för att få ansökan prövad.

Totalbefrielse

Du kan få totalbefrielse om du har en utpräglat alternativ livsstil som gör att du bara får avfall som på ett miljöriktigt sätt kan tas om hand på den egna fastigheten. Det är samma förutsättningar som för partiell befrielse, men du ska på ett miljöriktigt sätt ta hand om brännbart restavfall och obrännbart restavfall på den egna fastigheten eller visa att ett brännbart och obrännbart restavfall inte uppkommer.
Beslut om total befrielse gäller i 10 år. Du betalar en engångsavgift för att få ansökan prövad.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 13 april 2018

Medborgarservice

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

 • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
 • Torsdag klockan 07.45-17.30
 • Fredag klockan 07.45-17.00

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00

Sommartid 4/6 - 24/8

 • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
 • Torsdag klockan 07.45-17.30
 • Fredag klockan 07.45-15.00

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00 och har lunchstängt klockan 12.00-13.00

Dokument

Länk