Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall

Hushållens avfall

Under hösten 2018 fick alla villahushållen med helårsabonnemang nya kärl och nytt insamlingssystem. Under våren 2019 fortsätter utbytet av kärl och insamling för villahushåll med fritidsabonnemang.

Ändrade tömningsdagar under jul-, nyårs- och trettondagshelgerna

Under kommande storhelger kommer vissa abonnenter få ändrade tömningsdagar för sina kärl. För att säkert få tömt så ställ ut det aktuella kärlet senast kl. 06:00 vardagen före ordinarie tömningsdag. Detta börjar gälla vecka 51. Låt det sedan stå kvar tills det är tömt. 

Inget annat källsorteringssystem är så effektivt 

Det nya källsorteringssystemet införs för att minska vår miljöpåverkan och öka återvinningen. Inget annat källsorteringssystem är så effektivt som flerfackskärlen vad gäller enkel hantering och sortering. Det gröna kärlet byts alltså ut mot två större med vardera fyra fack. I de tillsammans åtta facken ska abonnenten sortera ut matavfall, förpackningar av plast, metall, papper och färgat samt ofärgat glas, tidningar och till sist det restavfall som inte kan återvinnas utan går till förbränning. Kärl 1 med mat- och restavfall töms med två veckors intervall och kärl 2 töms var fjärde vecka. Vilket avfall som ska ligga i vilket fack och kärl är bestämt utifrån hygieniska faktorer och beräknad mängd som uppstår i hemmet.

Det nya källsorteringssystemet i korthet

  • Alla har skyldighet att sortera sitt avfall. Med detta flerfacksystem är det lätt att göra rätt.
  • Färre överbelastade och nedskräpade återvinningsstationer.
  • Enkelt att göra en insats för att minska sin miljöpåverkan.
  • Spara resurser, pengar och miljön.
  • Till sommaren 2019 ska alla villahushåll ha flerfackskärl och ingå i det nya insamlingssystemet.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 17 december 2019

Kontakt

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

  • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
  • Torsdag klockan 07.45-17.30
  • Fredag klockan 07.45-17.00

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00.

Kundtjänst Avfall/Slam

Kundtjänst Avfall/Slam
Direkt: 0430-153 42

Telefontider: Måndag-fredag kl. 09.00-12.00

Knappval:

1) Frågor gällande flerfackssystemet

2) Hämtningar och extrabeställningar gällande avfall - Ohlssons i Landskrona

3) Frågor gällande hämtningar och extrabeställningar av slam och slamtömning - Slamsugningstjänst AB / Olssons Åkeri Skottorp

4) Abonnemang och ägarbyten

5) Fakturor och övriga frågor

Dokument

Länk