Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Återvinningens resa

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Återvinningens resa

Inget annat Inget annat källsorteringssystem är så effektivt som flerfackskärlen vad gäller enkel hantering och sortering. Så här ser det ut när sopbilen kommer och tömmer dina kärl (filmen är inte från Laholms kommun).

Om du är en miljömedveten konsument vet du var de saker du konsumerar kommer ifrån. Men vad händer med dem när du är färdig med dem? 

Efter att du har sorterat rätt och ditt avfall har hämtats, körs allt avfall till omlastningsstationen i Ahla där varje fack töms i sin särskilda container. Därefter körs avfallet med lastbil och släp med sammanlagt tre containrar vid varje transport till mottagningsanläggningar. Detta innebär att avsevärt större mängder sorterat avfall transporteras på ett mer effektivt sätt än tidigare. 

De flesta transporterna kommer att gå till Halmstad.

 

Vad blir det av allt avfall?

  • Matavfall går till framställning av biogas som kan ersätta fossila bränslen, exempelvis kör Laholms kommuns sopbilar på biogas! Restprodukten från biogasproduktion sprids som växtnäring på åkermark.
  • Plastförpackningar blir till exempel krukor, avloppsrör, utegolv, stövlar och flipflop-skor.
  • Pappersföpackningar blir nya pappersförpackningar.
  • Metallförpackningar som konservburkar och kaviartuber, blir till järnvägsräls, motordelar och armeringsjärn, som bland annat används till broar.
  • Glasförpackningar blir till nya glasflaskor och burkar, men även glasull, som används för att isolera hus.
  • Tidningar blir till nya tidningar, men även toalett- och hushållspapper.
  • Restavfall är det som inte kan sorteras i något av de andra facken. Restavfallet tas om hand genom förbränning och blir fjärrvärme och el.
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: OKO
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 18 september 2018