Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Farligt avfall

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Farligt avfall

Förstora bilden - DSC_0393.jpg

Dagligen använder många av oss kemikalier och farliga ämnen. Kom ihåg att det är  mycket viktigt att dessa inte hälls ut i avlopp eller läggs i soppåsen, eftersom de farliga ämnena kommer tillbaka till oss på ett eller annat sätt. 

Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt för människor och djur, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, smittförande eller brandfarligt.

Om det farliga avfallet kommer ut i vattnet kan det skada djur och växter som lever i vattnet. Om det läggs i soppåsen hamnar giftiga ämnen i förbränningsaskan från Kristineheds förbränningsanläggning i Halmstad.

Lämna ditt farliga avfall på Ahla återvinningscentral eller använd insamlingsskåpen som finns utplacerade på olika platser i kommunen.

Exempel på farligt avfall är:

  • Bekämpningsmedel
  • Lösningsmedel
  • Färg-, olje-, lim- och lackrester
  • Kemikalier
  • Glödlampor
  • Lysrör
  • Elektronik
  • Batterier

Försök att hitta miljövänliga alternativ till de produkter som innehåller farliga ämnen! Välj produkter märkta med Bra miljöval (Falken) och Svanen.

Tänk på att även en miljömärkt kemikalie ska lämnas som farligt avfall.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: IFM
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 10 oktober 2018