JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Farligt avfall

Farligt avfall

Dagligen använder många av oss kemikalier och farliga ämnen. Kom ihåg att det är  mycket viktigt att dessa inte hälls ut i avlopp eller läggs i soppåsen, eftersom de farliga ämnena kommer tillbaka till oss på ett eller annat sätt. 

Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt för människor och djur, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, smittförande eller brandfarligt.

Om det farliga avfallet kommer ut i vattnet kan det skada djur och växter som lever i vattnet. Om det läggs i soppåsen hamnar giftiga ämnen i förbränningsaskan från Kristineheds förbränningsanläggning i Halmstad.

Lämna ditt farliga avfall på Ahla återvinningscentral eller använd insamlingsskåpen som finns utplacerade på olika platser i kommunen.

Exempel på farligt avfall är:

  • Bekämpningsmedel
  • Lösningsmedel
  • Färg-, olje-, lim- och lackrester
  • Kemikalier
  • Glödlampor
  • Lysrör
  • Elektronik
  • Batterier

Försök att hitta miljövänliga alternativ till de produkter som innehåller farliga ämnen! Välj produkter märkta med Bra miljöval (Falken) och Svanen.

Tänk på att även en miljömärkt kemikalie ska lämnas som farligt avfall.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 21 december 2022