JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Farligt avfall / Elavfall, glödlampor och lysrör

Elavfall, glödlampor och lysrör

Det är viktigt att Elavfall, glödlampor och lysrör lämnas till återvinningscentralen för återvinning. Det farliga avfallet är väldigt viktigt att vi hanterar på rätt sätt. Dessutom vill företagen återvinna metaller och andra värdefulla material ur dessa produkter så lämna tillbaka det som slutat fungera så kan det återvinnas.

Glödlampor

Glödlampor innehåller bly, en mycket farlig tungmetall som skadar både människa och miljö. Glödlampan är ingen förpackning och får absolut inte läggas i glasåtervinningen på återvinningsstationen. De glödlampor som sorterats fel ställer till stora bekymmer i glasbruken då glödtrådarna inte kan sorteras bort, utan förstör glasmassan.

De flesta lågenergilampor ser ut som ett lysrör på vanlig skruvsockel. Några lågenergilampor ser dock ut som glödlampor, men känns igen på att de är nästan dubbelt så tunga som vanliga glödlampor.

Lysrör innehållande kvicksilver. Lysrören måste vara hela för att kunna återvinnas. Så var försiktig vid hantering av dem.

Elavfall, glödlampor och lysrör ska lämnas på återvinningscentralen. Elavfall kan ofta lämnas till försäljningsstället när man köper nytt. Länk till butiker som tar emot elavfall till höger.

Om en kall lampa går sönder

Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.

Använd inte dammsugare. Det finns en risk att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften.

Om en varm lampa går sönder

Vädra och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter. Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa". Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall. 

Använd inte dammsugare. Det finns en risk att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften.

Bakgrund

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. I en kall, ny lampa, finns kvicksilver i form av antingen små kvicksilverdroppar, fast amalgam eller kvicksilver/järn-kulor. En lågenergilampa får innehålla upp till 5 mg kvicksilver medan ett rakt lysrör får innehålla upp till 10 mg.

När en lampa tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas, för att till slut fylla lampan med ånga. När lampan efter användning kallnar övergår ångan åter till små droppar och möjligen också i viss mån till amalgam.

Om en kall lampa går sönder sprids kvicksilver, som finns i form av små droppar, i rummet. Kvicksilverdropparna kommer rimligen att snabbt falla till golvet tillsammans med de trasiga lampdelarna och eventuellt glaskross. Om däremot en varm lampa går sönder sprids gasformigt, metalliskt kvicksilver (Hg0) i rummets luft.

Hälsoeffekter

Kvicksilver i form av vätskedroppar från kalla lampor förväntas inte tas upp via huden i nämnvärd omfattning. Från förorenade händer kan det uppstå exponering via munnen, men även i detta fall är upptaget mycket begränsat. Kvicksilverdroppar kan långsamt förflyktigas och på så sätt leda till viss exponering via inandning om inte de mycket små dropparna tas omhand.

Inga hälsoeffekter förväntas uppstå vid enstaka exponering för kvicksilver. Men eftersom gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning och sedan ansamlas i kroppen ska man av försiktighetsskäl undvika exponering för gasformigt kvicksilver. Effekter som kan uppstå vid långvarig exponering för låga koncentrationer drabbar framförallt nervsystemet och hjärnan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 21 december 2022