JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Flerbostadshus

Källsortering för flerbostadshus

Nu har källsorteringssystemet kommit till flerbostadshusen. De olika avfallstyperna slängs i separata kärl i husets soprum och förpackas enligt anvisningar i broschyr (läs nedan) och på anslag vid kärlen.

Nu har källsorteringssystemet kommit till flerbostadshusen. Det vill säga de som bor i lägenhet. De olika avfallstyperna slängs i separata kärl i husets soprum och förpackas enligt anvisningar i utdelad broschyr (läs nedan) och på anslag vid de enskilda kärlen. Genom att sortera och återvinna kan vi skydda oss från farliga ämnen i soporna samtidigt som vi minskar förbrukningen av våra värdefulla naturresurser.

Förutom att spara energi och minska föroreningar, bidrar återvinning till att vi sparar viktiga råvaror och skyddar naturliga livsmiljöer för djur, växter och insekter. Om vi kan minska förbrukningen av energi och råvaror leder det i sin tur till en minskning av utsläppen av växthusgaser, som sedan bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.

Avfall som slängs i naturen (eller på stadens gator) riskerar att läcka farliga ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas både människor och miljö.

Om det mesta kan återvinnas så att det kan bli nya produkter sparar vi både energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Att inte sortera sina sopor är faktiskt ett lagbrott enligt Miljöbalken och dess förordningar. Därför gäller det nya källsorteringssystemet alla. Sopsortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada.

Här kan du läsa broschyren till flerbostadshus och den är översättningsbar.

Skapa tydlighet och ordning i avfallsutrymmenaDet finns möjlighet för flerbostadsägare att köpa skyltar, med de olika avfallsfraktionerna på, av oss att sätta upp på väggen i avfallsutrymmena, för att underlätta sorteringen.

Skylten är av plast, med dubbelhäftande tejp på baksidan.  
Skyltarna är av A4 format och kostar 40 kr/st. Kontakta avfallsservice@laholm.se vid intresse/köp.

Så här sorterar och förpackar du avfallet

De olika avfallen ska sorteras i olika kärl. En del ska läggas löst i kärlen medan en del måste förpackas i påse. Att det blir rätt i varje fack är mycket viktigt för själva hanteringen av avfallet.

Efter att du har sorterat rätt och ditt avfall har hämtats, körs allt avfall till
omlastningsstationen i Ahla där varje fack töms i sin särskilda container.
Därefter körs avfallet till mottagningsanläggningar i Halmstad och Helsingborg i dagsläget.

 • Matavfall går till framställning av biogas som kan ersätta fossila bränslen, exempelvis kör sopbilarna i Laholms kommun på biogas! Restprodukten från biogasproduktion sprids som växtnäring på åkermark.
 • Plastförpackningar blir till exempel krukor, avloppsrör, utegolv, stövlar och flipflop-skor.
 • Pappersförpackningar blir nya pappersförpackningar.

 • Metallförpackningar, som konservburkar och kaviartuber, blir till järnvägsräls, motordelar och armeringsjärn, som bland annat används till broar.
 • Glasförpackningar blir till nya glasflaskor och burkar, men även
  glasull som används för att isolera hus.
 • Tidningar blir till nya tidningar, men även toalett- och hushållspapper.

 • Restavfall är det som inte kan sorteras i något av de andra kärlen.
  Restavfallet tas om hand genom förbränning och blir fjärrvärme och el.

Matavfallets A&O:

För att minska risken med lukt eller insekter kan du tänka på:

 • Påshållaren gör att luft kan cirkulera under och runt påsen. Hållaren kan hängas upp på insidan av en kökslucka men passar också i flera sorteringsset på marknaden. Förvarar du påsen i en hink blir påsen snabbare fuktig och håller inte lika länge.
 • Förslut papperspåsen (bild nedanför) för matavfall ordentligt genom att rulla ihop toppen innan du lägger den i kärlet.
 • Vid normal temperatur kan påsen stå under diskbänken 2-3 dagar, men byt oftare vid varmare temperaturer.
 • Låt blött matavfall rinna av i vasken först och torrskala grönsaker.


Matavfallet ska förpackas i matavfallspåsen
som du sedan försluter och lägger i kärlet för matavfall. Eftersom matavfallet omvandlas till biogas och restprodukterna sprids som växtnäring på skogs- och åkermark är det mycket viktigt att inga andra påsar används.

Nya papperspåsar finner du i avfallsutrymmet eller på anvisad plats.

Inget matfett och matolja i avloppet! Häller du ut matfett och matolja i avloppet kommer det sakta men säkert bildas en svårlöslig fettpropp. Fett och olja som är flytande i rumstemperatur kyls snabbt av, stelnar och täpper igen avloppet. Det fett och olja som ändå till slut kommer till reningsverket försvårar reningsprocessen. Det här gäller inte bara större mängder matfett utan även baconflott, smör mm som kan vara kvar i stekpannan.

 • Torka upp stekfett med lite hushållspapper och släng i matavfallspåsen.
 • Större mängder läggs i en dunk eller flaska. Det allra bästa är att lämna in den på Ahla återvinningscentral för återvinning, men kan du inte det så lägg den i restavfallet.
 • Häll inte ut olja utomhus. Det luktar illa och lockar till sig skadedjur.

 

Därför kan man inte använda matavfallspåsar av majsstärkelse:
Påsar av majsstärkelse består av 50 % majsstärkelse och 50 % polyester framställt av råolja. I en biogasanläggning hinner inte påsen brytas ner utan förorenar biogödseln precis som vanliga plastpåsar. Påsarna blir dessutom sega och klibbar sig fast runt rörliga delar i anläggningen och orsakar driftsproblem. Papperspåsen är alltså överlägsen påsen av majsstärkelse ur miljösynpunkt och just därför använder vi den.

Insamlingsskåp – för farligt avfall

Kom ihåg att det är mycket viktigt att separera farligt avfall från annat avfall. Använd de nya insamlingsskåpen som finns utplacerade på olika platser i kommunen (se platser längst ner på sidan). I dessa kan du göra dig av med farligt avfall i mindre storlek och volymer som till exempel glödlampor, lågenergilampor, små batterier, sprayburkar, kemikalier i små förpackningar (typ nagellack) och elektronik (mobiler, klockor, mindre elverktyg).

Större mängder lämnas till Ahla återvinningscentral.

Det går som vanligt även bra att lämna in farligt avfall på Ahla återvinningscentral. Farligt avfall i större emballage och volymer som exempelvis färg, lösningsmedel, bekämpningsmedel och frätande ämnen ska också lämnas in där. Samhällsnyttan blir dubbel – dels hjälper vi till att avgifta kretsloppet från farliga ämnen och dels så återvinns värdefulla metaller som kan användas i produktionen av nya varor.

Insamlingsskåpen är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön. Avfallet samlas upp i lådor som är anpassade för farligt avfall. Det finns sex inkasthål på skåpets framsida. Kanyler ska läggas i en speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till närmaste apotek som kommunen har avtal med. Läkemedel ska lämnas i genomskinliga påsar eller påsar som tillhandahålls av apoteket och ska också lämnas till apoteket.

Insamlingsskåp finns i dagsläget på Mellby Center, ICA i Våxtorp, Coop i Knäred och i Laholms stadshus entré.

I broschyren hittar du en översiktskarta på sidan 7 hur allt avfall ska sorteras på Ahla återvinningscentral. Bra att lasta bilen rätt så du slipper köra fram och tillbaka.

Här hittar du alla återvinningsstationerÅtervinningsstationerna runt om i kommunen ägs av företaget Förpacknings och Tidningsinsamlingen (FTI). Dessa ska ses som ett komplement till kommunens nya källsorteringssystem. Laholms kommun kan inte påverka dessa återvinningsstationer, deras placering eller antal.

Ort och adress för Ahla och återvinningsstationerna:

 • Ahla – Ahla återvinningscentral
 • Genevad – Bruksgatan 3-5
 • Hasslöv – Karupsvägen 2 vid Bygdegården
 • Hishult – Möllevägen 1-3 vid Brandstationen
 • Laholm – Ängelholmsvägen mittemot Coop
 • Laholm – Repslagaregatan 18
 • Lilla Tjärby – Bonnarpsvägen/Tjärbyvägen
 • Knäred – Lagavägen 3, Gamla järnvägsstationen
 • Mellbystrand – Söderleden,ICA Maxi, Parkeringen
 • Ränneslöv – Kristineborgsvägen vid fotbollsplanen
 • Skottorp – Gamla banvallen nära Strandvägen 37
 • Skummelövsstrand – Stora strandvägen
 • Vallberga – Maskinvägen
 • Veinge – Skogabyvägen/Vessingegatan
 • Ysby – Brödåkravägen 2 vid fotbollsplanen

På alla dessa återvinningsstationer kan du lämna: Glas, kartong, metall, plast och tidningar.

Återbruk eller återvinning av textilier

Återanvändandet av kläder har ökat i Sverige och internationellt. Daglig verksamhet i Laholm kan nu göra ännu större nytta tack vare en fördubbling av insamlingsplatser. Genom samarbete med den ideella insamlingsorganisationen Emmaus Björkå driver deltagarna en second handverksamhet som både gör stor miljönytta och bidrar ekonomiskt till hjälparbete i olika länder.

Emmaus Björkå bedriver sin textilinsamling på bland annat Ahla återvinningscentral. Där tas alla kläder och textilier (utom våta eller oljeskadade) emot och säljs i Emmaus secondhandbutik på Bokbindaregatan 4 i Laholm. De kläder som inte kan återbrukas går till återvinning av textilfibrer.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 21 december 2022