Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Allmänna frågor / Har Laholm hög eller låg renhållningtaxa jämfört med andra kommuner?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Har Laholm hög eller låg renhållningtaxa jämfört med andra kommuner?

Jämfört med samtliga kommuner i Sverige har Laholm en låg taxa. Se jämförelsen.

En anledning till att Laholm ligger lågt kan vara att många kommuner infört nya mer miljömässigt bättre insamlingssystem än vanliga kärl, som exempelvis sopsug, fyrfackskärl och optisk sortering vilket Laholm ännu inte gjort. Nytt insamlingssystem medför ofta investeringar på ett eller annat sätt vid införandet. Långsiktigt kan det dock medföra mindre kostnader. Som exempel på detta kan nämnas Karlstad som kommer att sänka renhållningstaxan på grund av god utsortering av hushållsavfallet. Detta ger lägre behandlingskostnader och därmed lägre renhållningstaxa.

/link/718cce6fc7674073af0f4b0b7487fb0b.aspx?epslanguage=sv