Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Allmänna frågor / Tas återvinningsstationerna bort?

Tas återvinningsstationerna bort?

Det är inte planerat att återvinningsstationerna ska dras in eller bli färre. De kommer att finnas kvar som ett komplement. Stationerna drivs inte inom det kommunala monopolet, utan av en organisation som heter FTI (förpacknings- och tidningsinsamling). Utvärderingen om stationerna ska dras in får därför göras av dem.

/link/718cce6fc7674073af0f4b0b7487fb0b.aspx?epslanguage=sv